Specialeansvarlig overlæge til Psykiatrien Syd, Vordingborg – quicknr. 19872

Dette job er udløbet

Har du lyst til personlig og faglig udvikling, en attraktiv individuel tilpasset lønpakke, mulighed for at afprøve lægelivet ude på landet men med kun 68 minutters kørsel til Rådhuspladsen og mulighed for en ugentlig hjemmearbejdsdag, så har vi stillingen til dig. Vi forventer ikke et livslangt ”ægteskab”, men har du faglige og måske også ledelsesmæssige ambitioner, er denne stilling et godt springbræt.

Der er tale om en nyoprettet stilling. Udover at fungere som klinisk overlæge i afdelingen har den specialansvarlige overlæge som opgave at rådgive Afdelingsledelsen om psykiatrifaglige emner i relation til det stationære og akutte område. Der er ligeledes ansat en specialeansvarlig overlæge med tilsvarende opgaver inden for det ambulante område. Stillingen er placeret i Vordingborg, hvor også Afdelingsledelsen har til huse.

Der er 70 sengepladser på afdelingen, heraf 10 i PAM og tre brugerstyrede senge. Vi behandler primært patienter på hovedfunktionsniveau. Afdelingen indgår i flere forskellige udviklingsprojekter, blandt andet Sikker Psykiatri, som der er mulighed for at indgå i.

Da vi ligger 100 km fra København, kan vi have vanskeligheder med at rekruttere speciallæger. Det betyder, at vi har stort fokus på udviklingen af afdelingen, og at vi har mod til at tænke anderledes, når vi skal finde løsninger. De specialeansvarlige overlæger indgår som en væsentlig sparringspartner i forhold hertil.

Afdelingen er kendetegnet ved en åben, uformel og omstillingsparat kultur med stor fællesskabsfølelse, sammenhold og tværfaglighed i opgaveløsningen. Der hersker en faglig stolthed og vilje til at udvikle og forbedre. Dette udmønter sig bl.a. i en stor grad af inddragelse og sparring mellem faggrupper, afsnit og enheder. Vi løser opgaverne i fællesskab.

De specialeansvarlige overlæger har et tæt samarbejde med Afdelingsledelsen, og idet den ledende ovelæge ikke er speciallæge i psykiatri, er der en særlig rådgivende/vejledende funktion i forhold til psykiatrifaglige emner.

Af øvrige opgaver og ansvarsområder kan nævnes

  • Bidrage til optimal udnyttelse af de lægelige ressourcer på sengeafsnit og i akut funktioner
  • Ansvarlig for de psykiatrifaglige lægelige vurderinger ift. visitation, diagnostik og behandling
  • Ansvarlig for at skabe høj kvalitet i diagnostik og behandling
  • Bidrage til forbedring af klinisk praksis
  • Deltage ved ansættelse af læger efter behov og bistå ved vurdering af cv
  • Deltage i møder, råd og udvalg efter Afdelingsledelsens behov (fx møder af strategisk karakter, møder med psykiatrispecifikt lægefagligt indhold)
  • Medvirke til optimal samspil omkring patienter på tværs af indlagte og ambulante enheder og andre samarbejdspartnere

Den ideelle kandidat er speciallæge i psykiatri (forudsætning), som har mod på at tage ansvar, gode samarbejdsevner, og som har ambitioner på specialets vegne.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, ph.d. Dorthe Goldschmidt, 51 33 38 62, dgo@regionsjaelland.dk eller ledende oversygeplejerske, MPG Mia Hesselberg Nielsen, 51 51 23 14.

Stillings- og funktionsbeskrivelsen kan rekvireres hos sekretær Vivi Strange Pedersen vip@regionsjaelland.dk

Ansættelsen er betinget af modtagelse af tilfredsstillende straffeattest til offentligt brug samt børneattest.

Ansøgningsfrist 15.08.16

Om Region Sjælland
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 17.000 medarbejdere og et budget på 17 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.