Speciallæge til Psykiatrisk Klinik, Næstved – quicknr. 19873

Dette job er udløbet

Klinikken er en del af Psykiatrien Syd, hvor sengeafdelingen er beliggende i Vordingborg. Sengeafdelingen har 70 sengepladser, heraf 10 i PAM samt 3 brugerstyrede senge. Vi behandler primært patienter på hovedfunktionsniveau.

Derudover har afdelingen distriktspsykiatri i Næstved, Vordingborg, Nykøbing Falster samt Maribo.

Psykiatrisk klinik er centralt beliggende tæt på stationen i Næstved.

Psykiatrisk klinik modtager patienter i alderen 18-72 år og varetager primært udredning og behandling af patienter med ikke psykotiske lidelser.

Psykiatrisk klinik tilbyder pakkeforløb inden for angst, depression, PTSD, ADHD samt personlighedsforstyrrelser. Derudover er der mulighed for individuelt tilrettelagte behandlingsforløb.

Klinikken arbejder tværfagligt, hvorfor medarbejderne udover speciallæger består af psykologer, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter samt lægesekretærer. Alt i alt er der ca. 15 medarbejdere i klinikken

Da vi ligger knap 100 km fra København, kan vi have vanskeligheder med at rekruttere speciallæger. Det betyder, at vi har stort fokus på udviklingen af afdelingen, og at vi har mod til at tænke anderledes, når vi skal finde løsninger.

Vi arbejder tværfagligt og har fokus på optimal ressourceudnyttelse, hvorfor vi arbejder målrettet på, at inkludere specialpsykologer i behandlingen af patienterne.

Afdelingen er kendetegnet ved en åben, uformel og omstillingsparat kultur med stor fællesskabsfølelse, sammenhold og tværfaglighed i opgavevaretagelsen.

Der hersker en faglig stolthed og vilje til at udvikle og forbedre. Dette udmønter sig bl.a. i en stor grad af inddragelse og sparring mellem faggrupper, afsnit og enheder. Vi løser opgaverne i fællesskab, hvilket har stor betydning i forhold til arbejdsmiljøet.

Beskrivelse af stillingen

Behandlingsansvarlig for klinikkens patienter samt ansvarlig for de psykiatrifaglige lægelige vurderinger ift. udredning, behandling, diagnostik samt visitation.

Ansvarlig for at skabe høj kvalitet i diagnostik og behandling.

Medansvarlig ift. at skabe et godt arbejdsmiljø samt sikre inddragelse af det tværfaglige team i behandlingen.

Klinikken modtager ca. 45-50 ny henviste patienter om måneden, hvorfor vi har fokus på hensigtsmæssige arbejdsgange. P.t. overholder vi udrednings- og behandlingsgarantien.

Stillingen er på fuld tid. Mulighed for at indgå i bagvagts-funktion.

Rig mulighed for faglig udvikling. Afdelingsledelsen godkender relevante kursus og efteruddannelsesansøgninger. Mulighed for lederuddannelse, såfremt ansøger er interesseret i afsnitsledelse.

Den ideelle kandidat har gode samarbejdsevner, evne til at bevarer overblikket samt arbejde struktureret med udredning og pakkeforløb.

Terapeutiske kompetencer vil være at foretrække.

Din ansøgning skal indeholde beskrivelse af kvalifikationer og kompetencer inden for de syv lægeroller.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, ph.d Dorthe Goldschmidt,  51 33 38 62, dgo@regionsjaelland.dk eller team overlæge Dorte Andersson, doad@regionsjaelland.dk, 21 27 16 56.

Kontaktdata

Jf. Region Sjællands politik, indhentes straffe- og børneattest på alle kommende medarbejdere.

Ansøgningsfrist 15.08.16

Ansættelsessamtaler 25.08.16

Om Region Sjælland
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 17.000 medarbejdere og et budget på 17 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.