Afdelingslæge til Anæstesiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus – quicknr. 19874

Dette job er udløbet

Der er tale om en bred stilling med arbejde både på operationsafsnittet med central operationsgang og døgnåbent opvågningsafsnit samt på intensiv afdeling. Operationsgangen har 13 operationsstuer, der blandt andet benyttes til et betragteligt antal ambulante indgreb. Intensiv- og intermediær afsnittet har 15 pladser, hvoraf de ti anvendes til intensiv terapi og de fem som intermediær funktion.

Videruddannelse og fortsat faglig udvikling for afdelingens speciallæger er højt prioriteret, ligesom det er et fokusområde at styrke afdelingens profil på forskningsområdet. Der er aktuelt en PhD studerende tilknyttet afdelingen.

Anæstesiologisk afdeling på Slagelse Sygehus er kendt som et attraktivt uddannelsessted med både introduktionslæger, prækursister og kursister ansat. Som afdelingslæge i afdelingen forventes du aktivt at indgå i undervisning og supervision af afdelingens uddannelsessøgende, ligesom der er gode muligheder for at blive hovedvejleder.

Slagelse Sygehus udvider og bygger nyt i disse år. I foråret 2018 står en ny bygning klar til blandt andet at rumme gynækologi, obstetrik og pædiatri.

Allerede nu er Slagelse Sygehus et af Region Sjællands større akutsygehuse og har følgende kirurgiske specialer: kirurgi, karkirurgi (carotis- og infrarenal karkirurgi) og ortopædkirurgi. Til disse leveres anæstesiologisk bistand til både elektive og akutte operationer. Derudover leveres anæstesiydelser til regionens specialtandpleje, ECT-behandlinger og DC-konverteringer.

Som akutsygehus har vi en særdeles aktiv Akutafdeling med stort indtag, hvor anæstesiafdelingen naturligt er involveret sammen med husets øvrige specialer i initial stabilisering, udredning og eventuel overflytning af kritisk syge/tilskadekomne patienter.

Afdelingen har to speciallæger og en yngre læge i tilstedeværelsesvagt samt yderligere en yngre læge i vagt frem til klokken 18 på hverdage og klokken 16 på lørdage og søndage.

Ansøgere vurderes i forhold til de syv lægeroller, og ansøgningen skal udformes i forhold til disse.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende sekretær Mette Halling Ørby, 58 55 92 02.

I forbindelse med ansættelse indhentes § 36 børneattest, hvortil samtykke indhentes ved ansættelsessamtale.

Ansøgningen sendes pr. mail til
sla-anaest@regionsjaelland.dk

Eller pr. post til
Att: ledende overlæge Henning Gravesen,
Anæstesiologisk afdeling
Slagelse Sygehus
Fælledvej 11
4200 Slagelse

Ansøgningsfrist 22.08.16

Ansættelsessamtaler uge 34

Om Region Sjælland
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 17.000 medarbejdere og et budget på 17 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.