Speciallæge i almen medicin søges til Klinik for Almen medicin, Lemvig Regionsklinikken, Klinik for Almen Medicin i Lemvig Sundhedshus, søger en almen medicinsk speciallæge til at indgå i varetagelsen af klinikkens daglige drift sammen med flere gode kolleger.

Dette job er udløbet

Der er mulighed for fleksibel arbejdstilrettelæggelse og nedsat tid, men der forventes minimum tre arbejdsdage ugentlig.

Klinikken er i lighed med PLO-klinikker pålagt vagtforpligtigelse. Der er tilknyttet 2 vagtsæt til klinikken.

Klinikken driver udviklingsaktivitet og i en mindre grad forskningsaktivitet, som det er helt frivilligt at deltage i.

Desuden tilbyder vi udover almindeligt medico-teknisk udstyr også avanceret ultralydsscanning.

Vi styrker det faglige fællesskab gennem interne møder som f.eks. personalemøder, undervisning og supervision.

Organisatorisk er klinikken tilknyttet Socialmedicin og Rehabilitering, Regionshospitalet Gødstrup.

Vi forsøger i vid udstrækning at tilgodese den enkeltes ønsker i forhold til arbejdstid, arbejdstilrettelæggelse samt arbejdets indhold.

Der er mulighed for kompetenceudvikling i klinikken og relevant kursusaktivitet inden for regionens rammer.

Personalemæssigt refererer speciallægen der ansættes som overlæge iht. FAS-overenskomsten til den ledende overlæge i klinikken. Den ledende overlæge refererer til afdelingsledelsen i Socialmedicin og Rehabilitering. Klinikken har tutorlæge-funktion og har i øjeblikket en KBU-læge ansat. Klinikken er også godkendt til at modtage læge i fase 1 og 2-forløb

 

Klinik for Almen Medicin har 6500 tilmeldte patienter svarende til 4 lægekapaciteter. Aktuelt deles lægearbejdet mellem seks fastansatte speciallæger i almen medicin. Klinikpersonalet udgøres foruden lægerne af 4 sygeplejersker og 4 praksissekretærer.

Klinikken fungerer i tidssvarende velindrettede lokaler med eget stort konsultationsrum til hver læge, og er placeret umiddelbart overfor lokal røntgenafdeling og by-laboratorium i Lemvig Sundhedshus. Den kommunale sårklinik ligger i umiddelbar tilknytning til klinikken. Desuden er akutsygeplejerskeordningen også blevet etableret i Lemvig Sundhedshus.

IT-platform er XMO.

Efter interesse vil der også være mulighed for i kombination med stilling i klinikken at blive tilknyttet Lemvig kommune som praksiskonsulent.

Der er mulighed for at deltage i kørselsordning på strækningen mellem Herning og Lemvig Sundhedshus. Køretiden indgår i din arbejdstid, da taxien har Wi-Fi således at du kan håndtere e-mails, telefonkonsultationer og lignende under transporten.

Efter konkret behov vil der også være mulighed for at få hjælp til at finde bolig i Lemvigområdet.

 

Vi tilstræber ansættelse med start d. 1. januar 2024 eller snarest derefter.

Ansøgningsfrist torsdag d. 23. november 2023.

Ansættelsessamtaler i uge 48.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest og autorisation.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Ansøgning bør indeholde beskrivelse af kompetencer inden for de 7 lægeroller, som vil danne basis for den lægefaglige bedømmelse.

Yderligere oplysninger kan fås hos ledende overlæge Lotte Jakobsen, lottkj@rm.dk, tlf 6112 1703 eller cheflæge Ulrik Steen ulrik.steen@goedstrup.rm.dk  tlf. 2961 0872

Ved ansøgning til overlægestillingen skal der gøres opmærksom på, at ansøger skal have 5 års ansættelse som speciallæge for at komme i betragtning, uden der skal søges dispensation.

 

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på www.regionshospitalet-goedstrup.dk/job/

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.