Er du speciallæge / overlæge i psykiatri – eller bliver du det indenfor det kommende år – og har du lyst til at arbejde ambulant med patienter med mental retardering og psykiatrisk lidelse i Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien? Vi har et meget velfungerende team, som har regionsfunktion i behandling af mentalt retarderede patienter med psykisk lidelse fra hele Region Midt. Teamet er placeret i Klinik 1 i Afdeling for Psykoser.

Dette job er udløbet

Vi har brug for endnu en speciallæge fra 1. marts 2024 (eller efter aftale) til at udrede og behandle disse ca. 300 patienter. Teamet er et hold af dedikerede medarbejdere med høje faglige ambitioner og en speciallæge med lang erfaring inden for området, så hvis du kunne have lyst til at bidrage her, vil vi med glæde modtage din ansøgning.

 

Team 4: 

Team 4 varetager udredning og behandling af patienter med mental retardering og mistanke om eller diagnosticeret psykiatrisk lidelse. Der er udekørende aktivitet i hele regionen og mange samarbejdspartnere. Der er planlagte dage med patientbehandling i den vestlige del af regionen.

I teamet ligger også udredning for demens og behandling af svær adfærdsforstyrrelse ved demens, men det varetages primært af andre speciallæger. Teamet har derfor opgaver på både hovedfunktion og regionsfunktion.

Team 4 er tværfagligt med læger, sygeplejersker og psykologer samt tilknyttede sekretærer.

Som speciallæge i Afdeling for Psykoser kan opgaver andre steder i afdelingen forekomme foruden deltagelse i vagtfunktion. Du vil referere til afdelingsledelsen i Klinik 1 og ved lægefaglige udfordringer være i dialog med overlægen i funktionsledelsen.

Speciallægens/overlægens opgaver vil være udredning og behandling af gruppen af patienter samt supervision og sparring med teamet.

Vi søger derfor en speciallæge/overlæge, som er god til at kommunikere med både patienter, pårørende, personale på bosteder og medarbejdere. Vi lægger vægt på, at du har interesse for tværfagligt samarbejde og lyst til at bidrage aktivt med din faglighed.

 

Vi tilbyder dig:

  • En arbejdsplads med vægt på høj faglighed og behandling i samarbejde med patient og pårørende
  • Stort fokus på medarbejderes trivsel, arbejdsmiljø og sikkerhed
  • Teamsamarbejde og tværfaglighed, hvor vi løfter ansvaret for behandlingsopgaver i fællesskab
  • Mulighed for både faglig og personlig udvikling i jobbet alt efter dine ambitioner og afdelingens behov, herunder særligt fokus på faglig sparring, vejledning og videreuddannelse
  • Åbenhed overfor individuelle ønsker og ideer til udvikling af fagområder og karriereplaner
  • Tæt samarbejde med forskningsafdelingen med muligheder for at bidrage til kliniske projekter
  • En arbejdsplads hvor uddannelses- og læringsmiljøet er højt prioriteret for alle faggrupper og vi er stolte af en stor søgning af uddannelseslæger til afdelingen
  • Høj faglighed og udvikling af regionsfunktionen

 

Om Klinik 1

Klinik 1 har 4 kliniske teams, hvor de tre behandler patienter med psykose.

Vi vægter et godt arbejdsmiljø meget højt – her er god stemning og højt til loftet 🙂

 

Om Afdeling for Psykoser

Afdeling for Psykoser varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofreni og psykotiske område samt alle patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande.

Afdelingen har regionsfunktion.

Afdelingen er placeret på Aarhus Universitetshospital i Skejby og hører organisatorisk under Psykiatrien i Region Midtjylland. Afdelingen har mere end 350 ansatte og ledes af Afdelingsledelsen ved cheflæge Marie Behrndtz Brandsborg og chefsygeplejerske Inge Voldsgaard.

Afdelingen omfatter tre sengeafsnit med hver 24 sengepladser, hvoraf tre sengepladser anvendes til patientstyrede indlæggelser. Afdelingen har endvidere et sengeafsnit med 16 “særlige pladser”, hvor der kan tilbydes en rehabiliterende indsats.

Afdeling for Psykoser har endvidere to ambulante klinikker: Psykiatrisk Klinik 1, med Team for Psykoser og Team for Organiske Psykiske lidelser samt Psykiatrisk Klinik 2 med Team for Skizofreni – OPUS, Team for ADHD og Team for Dobbeltdiagnoser.

I Afdeling for Psykoser er desuden en stor og aktiv forskningsenhed med både grundforskning og kliniske forskningsprojekter blandt andet inden for BIG-data, psykometri, selvskade, diabetes, kardiologi m.m.

Afdeling for Psykoser har forsknings- og undervisningsforpligtigelser og deltager i den kliniske undervisning af lægestuderende og læger samt psykologer i uddannelsesforløb til specialpsykologer. Der er uddannelsesforløb for læger inden for specialerne voksenpsykiatri og almen medicin.

 

Lægefaglig bedømmelse

Du skal som en del af ansøgningsproceduren udfylde skemaet ”Bedømmelse af lægefaglige kompetencer til stilling som speciallæge i Region Midtjylland”, herunder uddybe kompetencer indenfor ”De syv lægeroller”. Du udfylder skemaet som en integreret del af den elektroniske ansøgningsprocedure og skal ikke vedhæfte det særskilt.

 

Om stillingen

Hvis du ansættes som overlæge, vil du indgå i tilstedeværelsesvagt med efterfølgende beredskabsvagt med 5 hverdagsvagter og 2 weekendvagter på 20 uger.

Hvis du ansættes som afdelingslæge, vil du som udgangspunkt have 37 timer/uge og du vil indgå i bagvagten med 5 hverdagsvagter og 4 weekendvagter på 18 uger.

 

Funktionsbeskrivelser;:
Stillings- og funktionsbeskrivelser:

Stillings- og funktionsbeskrivelse afdelingslæge Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien

Stillings- og funktionsbeskrivelse klinisk overlæge Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien

Har du lyst til at høre mere om afdelingen og jobbet, er du meget velkommen til at kontakte cheflæge Marie Behrndtz Brandsborg på tlf. 40129253 eller ledende overlæge Bente Brysting på tlf. 2340 3835.

Du kan læse meget mere om AFP på vores hjemmeside; Afdeling for Psykoser – Psykiatrien i Region Midtjylland (rm.dk)

Ansættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst på området mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger eller Yngre læger.

 

Ansøgningsfrist: den 3. december 2023

Ansættelsessamtale afholdes: den 12. december 2023

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.