Afdelingslæge til Klinik for Hud og Kønssygdomme, Aarhus Universitetshospital Med tiltrædelse 1 september 2023, eller snarest derefter, søger vi en afdelingslæge til Klinik for Hud og Kønssygdomme. Stillingen er en fast stilling på fuld tid.

Dette job er udløbet

Aarhus Universitetshospital 
Aarhus Universitetshospital (AUH) er et af Danmarks største og mest specialiserede hospitaler. Hospitalet er et stærkt, fagligt fyrtårn på sundhedsområdet internationalt, nationalt, regionalt og lokalt og således kåret 13 gange som Danmarks bedste og som nummer 11 ud af verdens 1000 bedste hospitaler. Vi modtager patienter med behov for højtspecialiseret behandling fra hele landet og er det højest specialiserede hospital i Region Midtjylland. Derudover er AUH også akuthospital for 345.000 borgere i lokalområdet.

AUH beskæftiger knap 10.000 medarbejdere, som er organiseret i 43 kliniske afdelinger, 6 serviceafdelinger og en fælles hospitalsstab. Hospitalet har et årligt budget på cirka 7 mia. kr. og ledes af en hospitalsledelse bestående af fire direktører, der har det overordnede ansvar for den kliniske drift, uddannelse og forskning for det samlede hospital.

I 2019 blev de fire tidligere Aarhus-hospitaler samlet under fælles tag i Skejby, hvilket har betydet, at AUH nu har 35 ud af 37 nationale specialer på samme matrikel og et tæt naboskab og samarbejde med AUH Psykiatrien. Det giver AUH en enestående mulighed for at løfte kerneopgaven – klinik, forskning og uddannelse – på nye måder ved at udnytte nærheden til alle specialer og i kraft af nye samarbejds- og organiseringsformer.

Det giver også en unik mulighed for at udnytte nye, teknologiske investeringer og eksisterende ressourcer endnu bedre, så sammenhængende patientforløb og en høj patientoplevet kvalitet går hånd i hånd.

AUH’s værdier er forankret og beskrevet i grundfortællingen; Hele livet i de bedste hænder.

Det betyder

  • På AUH sætter vi patientens behov først og ser det hele menneske.
  • Vi skaber resultater gennem samarbejde i dialog med patienten, pårørende og kolleger.
  • Vi har den højeste faglighed, og vi stræber efter fortsat udvikling.
  • Vi uddanner, udvikler og støtter hinanden med fokus på forbedring og på at lære i praksis.
  • Vi har modet til at gå forrest og til at sprænge rammer. Sådan gør vi det svære muligt.

AUH arbejder som en del af Region Midtjylland med afsæt i en sundheds- og hospitalsplan, der har fokus på et sundhedsvæsen på patientens præmisser. Planen tager afsæt i regionens målbillede og strategispor; den bedste kvalitet – hver gang på den rigtige måde, sammenhæng og lighed i sundhed, og et mere effektivt sundhedsvæsen.

Hud og Kønssygdomme
Afdelingen er en dermato-venerologisk specialafdeling med et optageområde, der på regionsniveau udgør ca. 1.2 mill. borgere. Afdelingen dækker i øjeblikket Region Midt Jylland – og for flere regionsfunktioner også Region Nordjylland på hospitalsniveau.

Afdelingen omfatter et sengeafsnit med 5 senge, og et stort ambulatorium. Ambulatoriet omfatter hud- og venerea klinik, sårcenter, laser og OP center, lysafsnit og badeafsnit. Afdelingen råder over 2 laboratorier – et klinisk laboratorium med allergologisk diagnostik og et forskningslaboratorium.

Afdelingen arbejder internt i et tværfagligt samarbejde omkring de enkelte patientgrupper. Udadtil har afdelingen tæt samarbejde med andre hospitaler og primærsektoren omkring patientforløb, uddannelse og forskning.

Afdelingen har en stor uddannelsesforpligtigelse og interesse vedrørende medicinstuderende, yngre læger og andre personalegrupper. Vi har et meget aktivt forsknings- og udviklingsmiljø på en lang række områder fra cellebiologi til klinik.

Stillingen er en klinisk fuldtidsstilling.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i dermato-venerologi med interesse og kompetence inden for områderne dermato-kirurgi og dermatologisk laserbehandling.
Vedkommende vil blandt andet varetage diagnostik, kontrol, og behandling af patienter med non-melanom hudkræft, udredning af patienter for modermærkekræft og laserbehandling af forskellige dermatologiske lidelser, herunder patienter med hidrosadenitis suppurativa.
Ansøger skal være interesseret i at uddanne sig til certificeret Mohs kirurg.

Speciallægen vil indgå i et tværfagligt team med deltagelse af sygeplejersker, læger og sekretærer.

Det forventes, at speciallægen bidrager til udvikling af området med undervisning og forskning, i samarbejde med lokale samarbejdspartnere, nationalt og på sigt internationalt.

Ansøgeren skal også kunne indgå i afdelingens øvrige dermatologiske og venerologiske ansvarsområder, herunder stuegangsfunktion på sengeafsnittet.
Varetagelse af andre specifikke faglige og organisatoriske områder vil blive aftalt nærmere med afdelingsledelsen. Interesse for sår vil være en fordel.

Der er p.t. ikke formaliseret vagtforpligtelse forbundet med stillingen.

Ansøgeren skal have undervisningserfaring, være forskningsmæssigt aktiv samt have forskningsmæssig erfaring. Ansøgeren forventes at have høj etisk bevidsthed, åbenhed, humor, robusthed, beslutningsdygtighed, samt gode evner for tværfagligt samarbejde og respekt for samarbejdspartnere.

Faglig dygtighed, akademisk redelighed, høj etisk bevidsthed, åbenhed, humor, beslutningsdygtighed samt evner for samarbejde og respekt for samarbejdspartnere er også væsentlige egenskaber hos ansøger.

Ansøgningen skal fremsendes elektronisk, inklusive dokumentation for kompetencer. Desuden bedes ansøgere til stillingen selv udfylde skema vedrørende kompetencer inden for de 7 lægeroller.
Det er en forudsætning for ansættelse ved afdelingen for Hud og Kønssygdomme at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.
Der må påregnes prøvetid i de første 3 måneder af ansættelsen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, dr.med. Mette Deleuran på telefonnummer 7846 1851, mail: mettdele@rm.dk

For mere information om stillingen, kan du også læse stillings- og funktionsbeskrivelsen.

Din ansøgning skal være os i hænde senest den 1. juni 2023.
Samtaler forventes afholdt i uge 27.

Søg stillingen via ”Søg job”-knappen