Afdelingslæge Urinvejskirurgi i Nyreteamet, Aarhus Universitetshospital Til dig som søger en urologisk afdeling med ubegrænsede muligheder for at bidrage til forskning og udvikling inden for malign - og/eller benign urologi samt senfølger.

Dette job er udløbet

Din primære tilknytning vil være i Nyreteamet. Du vil skulle bidrage ind i forløb på tværs af teams internt eks. ift urothelsygdom, men også eksternt i forhold til Kræftafdelingen og  Nyresygdomme, som en vigtige samarbejdspartnere.

En stilling som afdelingslæge ved Region Midtjylland med tjeneste ved Urinvejskirurgi, Århus Universitetshospital er ledig til besættelse 1. maj 2023 eller efter aftale.

Urinvejskirurgi på Aarhus Universitetshospital varetager udredning og behandling af patienter med nyre-, øvre urothel-, blære-, penis-, prostata- og testikelkræft samt benign voksen – og børneurologi på hovedfunktions-, regions- og højt specialiseret niveau.

Urinvejskirurgi varetager højt specialiserede funktioner inden for avanceret urologi, børneurologi, dialyse- og transplantationskirurgi i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning. Afdelingen dækker endvidere alle områder af basisurologien. Derudover indgår Urinvejskirurgi i et fagligt fællesskab i Klinik For Bækkenbundslidelser og Senfølgeklinikken, – et område med fortsat stort udviklings- og forskningspotentiale.

Der ønskes ansøger, som er speciallæge i urologi med kompetence- og interesseområder inden for udredning og behandling af voksne patienter med maligne og benigne urologiske lidelser.

Du vil primært være tilknyttet Nyreteamet og varetage blandt andet teamspecifikke højtspecialiserede opgaver. Nyreteamet dækker et bredt spektrum strækkende sig fra karkirurgi til åben – og laparoskopisk kirurgi.

Det forventes, at du har interesse for og oplæres i paletten; klinisk vurdering samt kirurgisk behandling af patienter med nyresvigt mhp. etablering og vedligeholdelse af dialyse access (av- fistel operationer, PTA af av- fistler, PD-katetre, t-CVK).

Der forventes interesse inden for udredning, behandling og opfølgning af patienter med præmaligne- og maligne nyre- og øvre urothel forandringer ud fra evidens og patientperspektiv i hhv. Klinik, Dagkirurgi og stationær operationsgang.

Det forventes, at du har interesse for cryo behandling af nyretumorer, åben og laparoskopisk nyrekirurgi samt laparoskopisk robotassisteret nyrekirurgi.

Du vil kunne medvirke til at præge retning og implementering af fremtidig strategi for udredning og behandling af ovennævnte patientgrupper. Sammen med afdelingsledelsen og øvrige speciallæger i eget team og på tværs af teams vil du have ansvaret for udvikling og organiseringen af patientforløbene. Evne til samarbejde på tværs internt i organisationen samt eksternt såvel i regionen som på tværs af regioner er af afgørende betydning i denne funktion.

Urinvejskirurgi er førende inden for den ambulante kirurgi, og en stor del af den kirurgiske aktivitet ligger placeret i vores dagkirurgiske afdeling. Din primære operative aktivitet vil være i stationært operationsafsnit.

Forskningsinteresse vil være et plus. Erfaring med inklusion og drift af kliniske forsøg vil være en fordel. Du vil skulle bidrage aktivt ind i rekruttering af patienter til kliniske forsøg. Der vil være mulighed for at bidrage med egen forskningsaktivitet i form af ideudvikling og supervision af yngre kolleger. Det forventes at tæt interaktion med Forskningsenheden tænkes ind i daglig drift.

Du skal være villig til at indgå i et travlt og dynamisk team, hvor udredning, behandling, palliation, forskning og udvikling går op i en højere enhed. Drivkraften skal være ønsket om, altid at gøre det bedste for vores patienter ift. udredning, behandling og opfølgning samt bidrage til kvalitetsforbedrende tiltag og undervisning.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge, som bidrager til et godt arbejdsmiljø og gode samarbejdsrelationer såvel internt som eksternt.

I forhold til personlige egenskaber lægges vægt på evnen til dialog baseret samarbejde, loyalitet, engagement, ansvarlighed, åbenhed, robusthed og beslutningsdygtighed.

Stillingen er forbundet med bagvagt med rådighedstjeneste fra bolig.

Ansøgeren bedømmes ud fra de 7 lægeroller De 7 lægeroller

Ansættelsen sker med hovedtjeneste ved Århus Universitetshospital, Urinvejskirurgi og med ambulatorie udetjeneste i Horsens eller Randers.

Stillingen er omfattet af de nye lønformer, således at lønnen er sammensat af grundløn, evt. kvalifikationsløn og evt. funktionsløn.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Anette Ryslev på tlf. 4017 8902 og mail anetrysl@rm.dk

Ansøgningsfrist  12. marts 2023. Der planlægges med samtaler den 30. marts 2023.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.