Ledende overlæge, Neurologi, Hospitalsenhed Midt Kunne du tænke dig at være med til at gøre en forskel for neurologiske patienter?

Dette job er udløbet

Brænder du for at være med til at sikre udrednings- og behandlingstilbud af høj faglig kvalitet? Er du optaget af at sikre gode og sammenhængende patientforløb og et godt arbejdsmiljø? Så er du måske vores nye ledende overlæge!

Som ledende overlæge bliver du en del af et team, hvor vi har fokus på, at patienter og deres pårørende oplever sammenhængende forløb, hvor faglighed er tilstede gennem hele forløbet.

Med tiltrædelse d. 1. marts 2023 eller efter aftale, opslås ved Neurologi, Hospitalsenhed Midt (HEM), en stilling som ledende overlæge i Klassisk Neurologi. Stillingen ønskes besat af en overlæge med interesse for ledelse, der rækker ud over den faglige ledelse.

Vi tilbyder et spændende job i en fagligt velfunderet afdeling med en lang tradition for godt tværfagligt samarbejde i alle personalegrupper, i ledelsesgruppen samt i MED-udvalget.

Som ledende overlæge vil du indgå i ledelsesteam med en oversygeplejerske for Neurologisk Afsnit samt ledende lægesekretær og ledende terapeut.

Vi ønsker en ledende overlæge, der forstår at indgå i et ledelsesteam og som har organisatorisk forståelse, indsigt og ledererfaring.

Ansøgers kvalifikationer og kompetencer

Ansøger skal være overlægekvalificeret speciallæge, og der bliver lagt vægt på følgende:

 • Du sætter arbejdsmiljø, trivsel og fagligheden i teamet højt på dagsordenen i en dynamisk hverdag.
 • Du har stærke kommunikative og veludviklede relationelle kompetencer.
 • Du har erfaring med personaleledelse.
 • Du vil medvirke til stærkt samarbejde mellem driften og den nyoprettede forskningsenhed samt understøtte forskningsmiljøet.
 • Du har erfaring med organisering af sammensatte patientforløb.
 • Du har kliniske kompetencer til at arbejde på lige fod med andre kliniske aktive speciallæger i afdelingen.
 • Du er visionær og inspirerende.
 • Du ønsker at indgå i tværfagligt samarbejde – herunder samarbejdende afsnit i afdelingen, andre afdelinger på HEM samt neurologiske afdelinger i regionen og på landsplan.
 • Du kan arbejde i et miljø, hvor dialog, inddragelse, involvering, samarbejde og uddelegering af ansvar til øvrige medarbejdere opleves som naturligt.
 • Du kan agere åben, loyal og professionel i samarbejdet med ledelse, kolleger og medarbejdere.
 • Du kan løfte afdelingens interesser ind i en strategisk dagsorden sammen med afdelingsledelsen.

Hvem er vi

Neurologi på HEM består af to afdelinger med tilhørende afsnit og klinikker, hhv. VCR og Klassisk Neurologi. Neurologi ledes af en afdelingsledelse med reference til hospitalsledelsen på HEM.

 Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.250 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.
De 4 regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgnings- og ansættelsesproces

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge i Neurologi, Elias Zakharia, på tlf. 5170 1431.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller.

Ansøgningsfrist er d. 20. januar 2023. Ansættelsessamtaler afholdes d. 9. februar 2023.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.