Afdelingslæge, Neurologi, Fysio og Ergoterapi, Regionshospitalet Gødstrup 1 stilling som afdelingslæge på Neurologi, Fysio- og Ergoterapi, Regionshospitalet Gødstrup er ledig til besættelse pr. 1. marts 2023 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

På Regionshospitalet Gødstrup er Neurologisk Afdeling og Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen samlet i én afdeling: Neurologi, Fysio-og Ergoterapi.

 

Neurologi, Fysio-og Ergoterapi

Neurologi, Fysio-og Ergoterapi er Region Midtjyllands vestlige specialafdeling inden for neurologi. Afdelingen består af 22 senge fordelt på et apopleksiafsnit med trombolysebehandling samt en integreret TCI-dagklinik, og et sengeafsnit med klassisk neurologi.

Desuden er der et stort ambulatorium med tilhørende neurologiske klinikker, såvel som daghospital og subakut ambulatorium. Der er et tilhørende neurofysiologisk afsnit. Afdelingen har årligt ca. 3500 overvejende akutte indlæggelser samt ca. 11500 ambulante konsultationer.

Ambulatoriet er opbygget med teams på 2-3 speciallæger tilknyttet de neurologiske hovedområder.

Neurologi, Fysio-og Ergoterapi er en produktiv afdeling, og vi er kendt for et godt arbejdsmiljø. Arbejdet er varieret og afvekslende. Arbejdet på afdelingen er præget af tværfaglighed og der arbejdes meget inden for teams.

 

Regionshospitalet Gødstrup

Neurologi, Fysio-og Ergoterapi ledes af en cheflæge og en chefsygeplejerske og udgør afdelingsledelsen.

 

Lægenormering

Afdelingen er p.t. bemandet med 1 cheflæge, 8 overlæger, 8 afdelingslæger og 10-12 uddannelseslæger.

Afdelingslægen indgår aktuelt i et 15 personers rul, som dækker 24 timers vagter.

 

Lægelige kvalifikationer

Afdelingslægen skal være kvalificeret speciallæge i neurologi og have en bred neurologisk uddannelse, gerne med interesse og erfaring i et eller flere neurologiske delområder.

De faglige kvalifikationer skal i øvrigt matche den opgavebeskrivelse, der fremgår af funktions- og opgavebeskrivelsen.

Ansøger bør i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og bør i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer inden for disse områder.

 

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst for overlæger indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger.

Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

 

Flere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Birgitte Forsom Sandal, tlf.nr. 7843 7010.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende autorisation og børneattest.

 IT-kompetencer på brugerniveau forventes.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være os i hænde senest søndag den 8. januar 2023.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 18. januar 2023.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.