Afdelingslæge i anæstesiologi søges til Bedøvelse og Operation 3, afsnit for Børn, unge og gravide, Aarhus Universitetshospital Vi søger en afdelingslæge i anæstesiologi pr. 1. marts 2023. Stillingen er tilknyttet Børn, unge og gravide (OP Øst 3).

Dette job er udløbet

Om Bedøvelse og Operation 3

Bedøvelse og Operation 3 (BO3) er en ud af fire, samarbejdende Bedøvelse- og operationsafdelinger på AUH. BO3 omfatter en operationsgang for børn, unge og gravide, samt et Dagkirurgisk afsnit.

Vi er 230 ansatte, heraf 25 speciallæger, 15 i OP Øst 3 og 10 i Dagkirurgien.

Om AUH

Aarhus Universitetshospital varetager hovedfunktioner, regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner for alle specialer.

Aarhus Universitetshospital sætter patienten først og ønsker at yde den bedste behandling med respekt for det enkelte menneske. Forskning, uddannelse samt behandling og pleje foregår integreret og efter høje målsætninger og kvalitetskrav. Kvalitetsudviklingen omfatter samtlige funktioner på alle områder i Aarhus Universitetshospital.

Om afsnittet for Børn, unge og gravide

Vi har egen børneoperationsgang med 6 operationsstuer; fire operationsstuer er dedikeret til børnekirurgi og to operationsstuer til akut og elektiv obstetrik.

Derudover har vi eget forberedelses- og opvågningsafsnit.

Vi yder anæstesi til operative indgreb, diagnostiske procedurer og undersøgelser. En del indgreb foregår på egen operationsgang. Derudover bedøver vores 3-6 dagligt udgående teams børn på lokale operationsgange andre steder på AUH, bl.a. i Røntgen og Skanning, andre operationsgange mm.

Afsnittet med sine 15 speciallæger servicerer en af Danmarks største fødegange med ca. 5000 fødsler årligt. Vi udfører 1000 sectioer årligt og anlægger ca. 1200 fødeepiduraler. Vi varetager alt den akutte obstetrik. I vores forberedelse og opvågning varetager vi behandlingen af gravide med sværere symptomer på præeklampsi/eklampsi.

Vi giver anæstesi til ca. 6200 børn årligt. Vi modtager akutte børn inden for det medicinske og kirurgiske område i skadestuen og akutmodtagelsen.

Vi arbejder både med indlagte og dagkirurgiske patienter. Der er derfor fokus på både patientforløb og patient flow.

Ledelse i afdelingen

BO3 har en cheflæge og en chefsygeplejerske, som udgør afdelingsledelsen for den samlede afdeling. De enkelte afsnit i BO3 har hver sin funktionsledelse, som varetager de daglige ledelsesopgaver for det enkelte afsnit. Funktionsledelsen på Børn, unge og gravide består af en lægelig funktionsleder samt to oversygeplejersker for henholdsvis anæstesi og operation og for forberedelse og opvågning.

Om stillingen

Stillingen omfatter anæstesiologiske ydelser til børn i alderen 0-18 år inden for alle de specialer, der findes på AUH. Stillingen omfatter også anæstesiologisk service til akutte/elektive obstetriske indgreb, samt ydelser til fødende.

Vi søger en speciallægekollega, der

  • har mod på og lyst til at håndtere et bredt spektrum af anæstesiologiske procedurer og de ofte fagligt komplekse udfordringer, der knytter sig til ovennævnte patientgrupper
  • vil indgå i det daglige arbejde, udfordre og forbedre patientforløbene
  • er fagligt nysgerrig og gerne vil være med til at forme afdelingen.

Vi efterspørger følgende kompetencer

  • Speciallæge i anæstesi.
  • Fagligt kompetent og har kendskab til teamsamarbejde.
  • Gode samarbejds- og kommunikationsevner.
  • Handlekraftig og gerne humoristisk anlagt.
  • Vilje til at deltage i kvalitetsudvikling og/eller forskningsprojekter.
  • Børneanæstesiologiske kompetencer og/eller obstetriske kompetencer, gerne SSAI uddannelse.

Vi kan tilbyde en spændende afdeling med et godt samarbejdsklima. Vi sigter altid efter høj faglig standard og fortsat udvikling af gode patientforløb, både hvad angår anæstesi, smertebehandling og kirurgisk metode.

Ansøgning, ansættelsesvilkår og tiltrædelse

Stillingen er en fuldtidsstilling med tilstedeværelsesvagt. Dagtid fra kl. 7.30-15.15, enkelte dage til kl.18.00. Vagt fra 17.30-08.00. Afdelingen skal opnormeres med 2 speciallæger med henblik på oprettelse af et rådighedsvagtlag

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Den faglige bedømmelse af ansøgeren vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 lægeroller i et skema, som udfyldes elektronisk i forbindelse med ansøgningen. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

For nærmere oplysninger om stillingen kontakt cheflæge Lene Raun Nielsen lenrauni@rm.dk eller 2496 5032 eller funktionsleder Mette Veien mettveie@rm.dk, 3091 1019

Ansøgning og CV samt andre relevante bilag indeholdende oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring, videnskabelig indsats mv. stiles til ledende Lene Raun Nielsen.

Ansøgningsfrist er 28. november 2022

Samtaler er planlagt til uge 48-49.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.