Introduktionslæge, Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers Introduktionsstilling ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers

Dette job er udløbet

En 1-årig introduktionsstilling i ortopædisk kirurgi ønskes besat fra 1. januar 2023 eller snarest derefter efter aftale.

Afdelingen er energisk og produktiv, hvilket giver et enormt udviklingspotentiale for intro-lægen. Intro-lægen vil blive allokeret til specialesektorer, der er skiftende over de 12 måneder. De første fem måneder prioriteres traumatologien samt oplæring i kirurgi i lokalbedøvelse. Der vil være speciallæge supervision på alle operationsdage og ambulatoriedage.
Vi prioriterer uddannelse, arbejdsmiljø og høj kvalitet hver eneste dag.

Afdelingen deltager i den kliniske studenterundervisning ved Aarhus Universitet, hvor introlægen som en naturlig del af arbejdsdagen kan have en studerende med.

Afdelingen har mulighed for at tilbyde vejledning og støtte til forskning og publikation.
Deltagelse i ATLS-kursus, AO basic eller tilsvarende finansieres af afdelingen.

Arbejdstilrettelæggelsen foregår i 3 måneders normperioder, hvor intro-lægen indgår i delvis blandet vagtrul med 8 KBU-læger (forvagter), 3 HU-1 læger og de øvrige 2-3 introduktionslæger (mellemvagter). For/mellemvagten dækker vagter alle dage 15-22 som operationsassistenter på akutprogrammet og i Skadestuen (primært intro- og HU-1) samt vagter alle dage 23-09 i Skadestuen (primært KBU-læger).
Der er tilstedeværende speciallægesupervision i Skadestuen alle hverdage 8-18 og derudover en bagvagt i døgndækkende tilstedeværelse.
Der kan forekomme superviserede arbejdsdage i Grenå, hvor introlægen og en overlæge opererer LA-håndkirurgi og ser ambulante patienter i samarbejde med Akutklinikken.

Ortopædkirurgisk afdeling er en del af Ortopædkirurgi, Operation og Intensiv. Afdelingen har 20 senge, Dagkirurgisk Klinik, Ambulatorium samt lægefagligt ansvar i Skadestue og ved traumemodtagelse. Idrætstraumatologiske kompetencer opnås i samarbejde med AUH, herunder 14 dages fokuseret dagkirurgisk vagtfrit ophold.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansættelsen er betinget af modtagelse af tilfredsstillende børneattest.

Overenskomstmæssig bolig stilles kun til rådighed i det omfang, der er ledige lejligheder på ansættelsestidspunktet.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge Rikke Thorninger, tlf 40971247 eller ledende overlæge Michael Tjørnild, tlf 20743410.

Ansøgningsfrist: 29.11.22.

Samtaler afholdes 30.11.22.

Det er muligt at læse yderligere om Regionshospitalet Randers og afdelingen på

www.regionshospitalet-randers.dk/afdelinger/ortopadkirurgi

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.