Afdelingslæge ved Klinisk Farmakologi, Aarhus Universitetshospital Ved Klinisk Farmakologi, Aarhus Universitetshospital er en stilling som afdelingslæge (37 timer/uge) ledig til besættelse 1. februar 2023 eller snarest muligt derefter.

Dette job er udløbet

Vi tilbyder et spændende og udfordrende job, hvor du vil få et betydeligt ansvar og tilsvarende muligheder for at præge specialets fortsatte udvikling i Region Midtjylland.

Afdelingens hovedopgaver er at uddanne speciallæger i Klinisk Farmakologi, at rådgive vedrørende klinisk farmakologiske problemstillinger samt at styrke forskning, udvikling og efteruddannelse inden for Klinisk Farmakologi.

Afdelingslægen vil blive overordnet ansvarlig for den lægefaglige rådgivning af rekommandationsgruppen under den Regionale Lægemiddelkomité herunder supervision, undervisning og uddannelse af yngre læger inden for området. Rekommandationsgruppen har til ansvar at holde regionens rekommandations- og basisliste opdateret, foruden at overvåge forbruget af lægemidler i primærsektoren og foreslå indsatser. Gruppen består af farmaceuter fra hhv. regionshuset og hospitalsapoteket, og disse leverer lægemiddelstatistikker, medicinpriser og opdatering af rekommandationslisten ind i arbejdet og er overordnet ansvarlige for indsatser. De lægefaglige input som afdelingslægen giver, bliver dermed vigtige med henblik på at sikre at alt foregår lægefagligt ansvarligt.

Afdelingslægen vil derudover skulle varetage en andel af afdelingens ugentlige psykiatrikonferencer med regionens psykiatriske afdelinger, og de månedlige psyko-obstetrik konferencer med AUH og Gødstrup i samarbejde med den ansvarlige overlæge på området.
Derudover vil det forventes at afdelingslægen vil deltage i videreudvikling af den kliniske implementering af medicingennemgange i forbindelse med polyfarmaci og multisygdom, herunder deltage i forskningsaktiviteter og supervision, undervisning og uddannelse af yngre læger inden for området.

Afdelingslægen har tillige i samarbejde med de øvrige klinisk farmakologiske speciallæger følgende ansvars- og kompetenceområder

  • Afdelingens præ- og postgraduate undervisning
  • Supervision af læger i uddannelse inden for Klinisk Farmakologi
  • Varetage bagvagtsfunktion for Lægemiddelrådgivningen og ibrugtagningssager
  • Forskning og udviklingsarbejde ved Klinisk Farmakologisk Afdeling

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i Klinisk Farmakologi.

Stillingen er vagtfri. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de syv lægeroller jf. Region Midtjyllands ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”.

Yderligere oplysninger om stillingen samt funktionsbeskrivelse kan indhentes hos afdelingens ledende overlæge, Eva Aggerholm Sædder på ea@biomed.au.dk, eller på 8716 7674.
Ansøgning og CV samt eventuelle relevante bilag stiles til ledende overlæge, Eva Sædder og indsendes elektronisk via nedenstående link.

Ansøgningsfristen er den 30. november 2022. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 50, 2022.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.