Overlæge, Urinvejskirurgisk afdeling, Regionshospitalet Gødstrup Er du den overlæge i urologi, som vi søger?

Dette job er udløbet

Urinvejskirurgisk afdeling U, Regionshospitalet Gødstrup (RHG) er en afdeling i vækst, og vi mangler en overlæge kollega til vores engagerede læger i afdelingen. Det vil være at foretrække, om der er interesse i og erfaring med blærecancer.

Vi leder efter en overlæge med blærecancer baggrund, da vi har ledig plads i vores blæreteam. Vi har pakkeudredningsforløb og primære/basale forløb i afdelingen. Vi foretager ikke cystectomier, men har også blærecancer patienterne i de sidste faser af deres forløb. Til vores terminale cancer forløb har vi i år ansat en palliationslæge, som i samarbejde med vores urologer varetager basal palliation.
Vi har i afdelingen en stor interesse i uddannelse, udvikling og ambitioner med henblik på forskning. Så det vil være en forudsætning, at der også er en interesse i at uddanne vores yngre kolleger.
MEN vi har også en interesse i dig. Vi arbejder lige nu på at opnå en bedre balance mellem lægers arbejdsliv og privatliv. Vi forsøger bl.a. at imødekomme individuelle behov i forhold til vagtplanlægning, og arbejdssted.
Afdelingen har været under forandring de seneste år, da vi i 2019 fusionerede med afdelingen fra Viborg som øgede vores optageområde med ca. 80% til et befolkningsunderlag på ca. 520.000 borgere.
Derudover sker der flere organisatoriske ændringer på baggrund af vores flytning til Gødstrup, hvor vi landede i februar ’22.
Ud over vores faste base i RHG har vi en stor udefunktion i Viborg, hvor der både er ambulant og operativ aktivitet. Der foregår også en del uddannelse af yngre læger på Viborg matriklen.

Vi står midt i et generationsskifte, og derfor er der muligheder for mere end en kombination af de kompetencer, som du kan bidrage med.

Det vi ønsker os:

 • en speciallæge med høj faglighed, drive og engagement i sit virke
 • stabil, ansvarlig og ærlig
 • lyst til at uddanne yngre kollegaer – også medicinstuderende
 • positivt bidrag til vores fortsatte forandringer i forbindelse med vores nye hospital i Gødstrup
 • gode samarbejdsevner med en positiv og humoristisk tilgang til tingene – og dermed bidragende aktivt til et godt arbejdsmiljø i afdelingen
 • at du evner en åben og respektfuld kommunikation

Det vi kan tilbyde:

 • en fuldtids vagtbærende stilling
 • gode kollegaer med høj faglighed og en erfaren medarbejderstab
 • forståelse for at imødekomme individuelle behov i forhold til vagtplanlægning
 • være med til at formgive vores nye afdeling i Gødstrup
 • en afdeling hvor der ikke er langt fra ide til handling

Stillingen ønskes besat 1. oktober 2022 eller efter aftale.

Ansøgere bør i ansøgningen forholde sig til ‘de 7 lægeroller’, og bør i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer indenfor disse områder.

Regionshospitalet Gødstrup (RHG)
RHG består af følgende afdelinger: Medicinsk, Onkologi, Kirurgi, Urologi, Ortopædi, Ergo-fysioterapi, Anæstesi, Gynækologi/ obstetrik, Jordemodervæsenet, Pædiatri, Nuklear, Røntgen, Neurologi, Øre-næse-hals, Øjen, Klinisk biokemi, Klinisk immunologi, Klinisk mikrobiologi, Patologi og Arbejdsmedicin.

Urinvejskirurgisk Afdeling
Urinvejskirurgisk Afdeling ledes i fællesskab af den cheflægen og chefsygeplejersken. Cheflægen fastsætter efter samråd med afdelingens øvrige overlæger retningslinjer for visitation, diagnostik, behandling og lægelige uddannelsesopgaver.

Urinvejskirurgisk Afdeling, RHG, varetager urologien for den vestlige del af Region Midtjylland, hvor der er et befolkningsunderlag på ca. 520.000 borgere.
Afdelingen har udefunktion med både ambulant og dagkirurgisk aktivitet 5 dage i ugen på Hospitalsenheden Midt i Viborg. Der samarbejdes med Operation og Intensiv afdelingen, Kvindesygdomme og Fødsler, Akutafdelingen, Røntgen og Scanning, Blodprøver og Biokemi og Fysiologisk Klinik på både Viborg, Holstebro og Herning matriklen.

Afdelingen fusionerede i januar 2019 med urologisk afdeling HEM Viborg. Urinvejskirurgisk Afdeling råder aktuelt over 24 heldøgnssenge, et 5 -dages afsnit og et ambulatorium med aktivitet i både RHG og Viborg. I RHG er der tilknyttet et urodynamisk laboratorium. Afdelingens forskningsaktivitet koordineres i samspil mellem professor (til stede en gang/uge) projektsygeplejersken. Urinvejskirurgisk Afdeling disponerer i RHG over 23 operationslejer pr. uge på den samlede centrale og dagkirurgiske operationsgang. På Viborg matriklen disponerer afdelingen over 5 dagkirurgiske lejer pr. uge og et ESWL leje/uge. Afdelingens samlede aktivitet er med baggrund i den nylige fusion, overgang til LPR3 og Covid-19, samt flytning til RHG endnu ikke fuldt afklaret, men der er en forventning om en årlig aktivitet på ca. 5000 udskrivninger, ca. 7500 operationer og ca. 27.000 ambulante besøg.

Urinvejskirurgisk Afdeling varetager alle typer basale urologiske patienter.
Urinvejskirurgisk Afdeling varetager regionsfunktionen for ESWL og har alle modaliteter tilgængelige i forhold til stenbehandling incl. PNL.
Urinvejskirurgisk Afdeling samarbejder med Urinvejskirurgisk Afdeling, Skejby Sygehus med etableret formaliseret samarbejde om udredning og tilstræbt kurativ behandling af prostatacancer herunder den radikale prostatektomi og med regionsfunktion for nyrecancerkirurgi.
Urinvejskirurgisk Afdeling varetager almindelig børneurologi.

Afdelingen varetager en uddannelse af læger – og andre faggrupper. Afdelingen har 3. semester medicinstuderende på kandidat delen og til denne funktion er tilknyttet UPL funktionen udgående fra Århus Universitet. Uddannelsesopgaven KBU, intro og alle dele af hoveduddannelsen.
Til afdelingen er knyttet et professorat og kliniske lektorater.

Lægenormering
Afdelingen er bemandet med 1 cheflæge, 2 ledende overlæger, 1/5 professor, 8 overlæger, 5 afdelingslæger og ca. 20 uddannelseslæger bestående af hoveduddannelseslæger i både 1., 2. og 3. del af deres hoved uddannelse, introduktionslæger og 2 klinisk basisuddannelseslæger i deres 1. del af uddannelsen.
Der er i afdelingen for- mellem – og bagvagtslag.
Forvagtslaget fungerer med delt vagt. Mellemvagten (sweeper) er i dagstiden alle hverdage og lørdage. Bagvagtslaget er bestående af 3. dels hoveduddannelseslæger og speciallæger. 10 mands rul med tilkald.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland, Regionshospitalet Gødstrup, Urinvejskirurgisk Afdeling.
Der er udetjeneste på Viborg matriklen.

Flere oplysninger
Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at ringe til cheflæge Maiken M Howard, mobil: 23669505 eller via mail: Maikbjer@rm.dk

Ansættelse er betinget af en urologisk speciallæge autorisation og tilfredsstillende børneattest.

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online ved at klikke på “Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningen må være os i hænde senest den 12. august 2022.
Samtaler afholdes den 30. august 2022

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Udgangspunktet for at være kvalificeret til en overlægestilling er, at ansøgeren har haft ansættelse som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale eller fagområde i minimum fem år efter, at vedkommende har fået sin speciallægeanerkendelse.

Såfremt ansøgers kvalifikationer for varetagelse af en overlægestilling er opfyldt, kan der dispenseres fra udgangspunktet om minimum 5 års ansættelse som speciallæge forud for en ansættelse som overlæge.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på www.regionshospitalet-goedstrup.dk/job/

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.