1 stilling som vikar for afdelingslæge ved Børn og Unge, Regionshospitalet Gødstrup i 6 måneder er ledig til besættelse fra 1. september 2022 eller efter aftale Vi er en Børn og Unge Afdeling som hele tiden har fokus på at styrke vores kvalitet. Vi lægger vægt på et tæt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Dette job er udløbet

Om os

Vi prioriterer uddannelse, undervisning og forskning højt. Vi forventer man indgår aktivt i dette arbejde så vi hele tiden udvikler os personligt og som team, der løser vores kerneopgaver på det højeste niveau. Vi er en åben organisation med ”højt til loftet” og med fokus på muligheder frem for begrænsninger. Vi er i 2022 flyttet i nye omgivelser med nye muligheder for patienter og personale. Vi har i 2021 etableret et forskningsafsnit i vores afdeling i samarbejde med NIDO, vores forsknings og uddannelsescenter i Gødstrup. Afsnittet er inde i en rivende udvikling med ansættelse af forskningsårs studerende, ph.d studerende og projektsygeplejersker.

Lægelige kvalifikationer
Vi søger en speciallæge i pædiatri, der er holdspiller og prioriterer det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde højt mhp. at opnå den bedste kvalitet i diagnostik og behandling af barnet, og hele familien. Ansøger skal have almene pædiatriske kompetencer. Man kommer til at varetage opgaver i klinikken, i Sengeafsnit for Børn og Unge, i Afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte og i Børn og Unge Modtagelsen. Der stilles ikke krav om yderligere fagområdeuddannelse men vi ser meget gerne at man indgår i vores forsknings og uddannelsesaktiviteter i afdelingen.

Som speciallæge tilknyttes man et 10-12 skiftet bagvagtslag med tilstedevær. Forvagtslaget er 7-10 skiftet. Ansøger bør i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands ”Retningslinier for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og bør i videst mulig omfang dokumentere sine kvalifikationer inden for disse områder.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst på området.
Stillingen er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.

Flere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Charlotte Søndergaard mobil 29263595

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online på www.ofir.dk ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 6. juli 2022.
Ansættelsessamtale for ansøger til stillingen vil blive afholdt den 8. juli 2022 eller efter aftale.

Praktiske oplysninger:
Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.