Engageret afdelingslæge søges til Intensiv Øst, Aarhus Universitetshospital Vi søger en afdelingslæge ved Intensiv Øst pr. 1. oktober 2022 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Vi lægger vægt på, at ansøger er en engageret og faglig ambitiøs kollega med gode samarbejdsevner og interesse for intensiv terapi.

Intensiv er delt i to store afsnit – Intensiv Øst og Intensiv Nord, med henholdsvis 23 og 19 behandlingspladser.
Desuden består Intensiv af Respirationscenter Vest, en Præparation og et Sekretariat.

Intensiv Øst yder primært intensiv terapi til patienter fra Hjertesygdomme, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Mave- og Tarmkirurgi, Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Infektionssygdomme, Blodsygdomme, Led –og Bindevævssygdomme, Kræftafdelingen og Børn og Unge. Derudover varetages anæstesi i card. lab og akutkald.

Intensiv Øst består af Intensiv Øst 1 og Intensiv Øst 2, hvor lægerne arbejder meget tæt sammen både i dagtiden og i vagten. Typiske patientkategorier i Intensiv Øst 1 omfatter børneintensiv, patienter med avanceret hjertesvigt og efter avanceret thorax- og hjertekirurgi samt infektionsmedicinske patienter. Intensiv Øst 2 har speciale i avancerede abdominalkirurgiske patienter, hepatologi og hæmatologi.

Afdelingslægen kan forvente tilknytning til et af disse afsnit på Intensiv Øst for at udvikle særlige kompetencer afhængig af afdelingens behov og ansøgers interesse.

Intensiv Nord yder primært intensiv terapi til patienter fra Akutafdelingen, Lungesygdomme, Diabetes og Hormonsygdomme, Ortopædkirurgi, Nyresygdomme, Urinvejskirurgi, Hjerne- og Rygkirurgi, Neurologi, Øre- Næse- Halskirurgi, Mund-, Kæbe- og Tandkirurgi samt Ældresygdomme. Intensiv Nord varetager ECT behandling 4 dage/uge samt bemander lægebilen 2 dage/uge.

Der ydes i begge afsnit intensiv terapi på patienter fra højt specialiserede afdelinger. Vi har ønske om på sigt at arbejde med udveksling mellem Intensiv Øst og Intensiv Nord mhp. at opnå bredde i varetagelse af den intensive patient. Udvekslingen vil ske efter aftale. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø og løbende efteruddannelse.

Intensiv deltager i undervisning og uddannelse af medicinstuderende, hoveduddannelseslæger, sygeplejestuderende samt sygeplejersker under uddannelse til den intensive specialuddannelse. Undervisningserfaring vil derfor være en fordel men ikke et krav, og ligeledes vil forskningserfaring være en fordel og indgå i den samlede vurdering.

Der er til stillingen knyttet formaliseret vagtforpligtelse i tilstedeværelse af to speciallæger og en HU læge. Der er 2-delt vagt alle ugens dage.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomsten vedrørende Yngre Læger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og gyldig autorisation som speciallæge i anæstesiologi.

Yderligere oplysninger om stillingerne vil kunne indhentes hos funktionsledende overlæge Dorte Bülow Keld, mail: dortkeld@rm.dk, tlf.:  3091 0695 eller funktionsledende overlæge Lisbeth Liboriussen, mail: Lisbeth.Liboriussen@viborg.rm.dk, tlf.: 2058 8320.

Her kan du læse funktionsbeskrivelsen.

Skema til faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland, der kan hentes her, bedes udfyldt i forbindelse med ansøgningen.

Ansøgerne skal i deres ansøgninger forholde sig til og i videst muligt omfang dokumentere deres kvalifikationer inden for de syv kompetenceområder.

Ansøgning sendes elektronisk. Stiles til cheflæge Karina Bækby Houborg, Intensiv, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99. 8200 Aarhus N

Ansøgningsfrist: d. 29. juni 2022.

Samtaler finder sted uge 27.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.