Overlæge med speciale i intern medicin: gastroenterologi/hepatologi

Dette job er udløbet

Overlæge med speciale i intern medicin: gastroenterologi/hepatologi

Medicinsk center på Landssygehuset søger overlæge med speciale i intern medicin: gastroenterologi/hepatologi til ansættelse 01.10.2022 eller efter aftale.

Landssygehuset i Tórshavn er centralsygehus på Færøerne med et optagelsesområde på ca. 53.000 mennesker. Landssygehusets vision er Et forenet sygehusvæsen på internationalt niveau, kendetegnet ved nytænkning.

Gastroenterologi/hepatologi
De gastroenterologiske overlæger varetager det gastroenterologiske/hepatologiske specialområde og indgår i centerets overlægeteam. Ansvaret for den daglige drift indenfor specialet er i vid udstrækning uddelegeret til de gastroenterologiske overlæger.

I gastroenterologisk ambulatorium udredes, behandles og opfølges gastroenterologiske og hepatologiske patienter. Sygeplejersker med specialviden i gastroenterologi varetager behandling med immunsupprimerende lægemidler og biologiske lægemidler, hvor størstedelen er inflammatoriske gastroenterologiske sygdomme. Endoskopi ambulatoriet er organiseret under kirurgisk center. Der er etableret tæt samarbejde mellem gastromedicinere og gastrokirurger. Al visitering til endoskopi ambulatoriet varetages af medicinske gastroenterologer.

I arbejdet som speciallæge er der plads til dine ideer og gode muligheder for indflydelse på arbejdstilrettelæggelse og udvikling. Der arbejdes med tæt og kontinuerlig patientkontakt. Der er et tæt samarbejde med de øvrige speciallæger med fokus på tværfagligt samarbejde.

Det er overlægens ansvar at vedligeholde sin specialviden inden for specialet. Centerledelsen ser positivt på forsknings- og kursusaktivitet, og der vil i et vist omfang kunne afsættes tid til dette.

Vagterne fordeles jævnt i det intern medicinske vagtlag. Vagtbelastningen er ved seneste opgørelse anslået til 2,5 timer pr. døgnvagt. Weekendvagterne strækker sig fra fredag til mandag morgen, aktuelt med ca. en weekendvagt hver 2. måned. Vagterne fordeles jævnt i det intern medicinske vagtlag. Der er god mulighed for indflydelse på vagtplanlægningen.

 Medicinsk center er aktuelt ansat 14 overlæger og ca. 12 uddannelseslæger.

Der er overlæger i bagvagt i hhv. intern medicin og kardiologi. Arbejdet er tilrettelagt som dagtjeneste med efterfølgende vagt fra bolig.

Afdelingen råder over 3 sengeafdelinger:

  • Kardiologi og lungemedicin (12 sengepladser)
  • Apopleksi, neurologi og rehabilitering (10 sengepladser)
  • Intern medicin, onkologi og palliation (17 sengepladser)

De fleste uddannelsessøgende er KBU-læger, introduktionslæger i intern medicin, samt hoveduddannelseslæger i almen-medicin. Yngre læger udgør for- og mellemvagtslag på afdelingen.

I løbet af ansættelsen vil der være organisationsændringer i forbindelse med at de medicinske sengeafdelinger skal sammenlægges og flytte i en ny bygning i 2023.

Det færøske sundhedssystem bruger elektronisk patientjournal, Cosmic, som nyansatte læger undervises i. Overlægerne har VPN-hjemmeadgang til elektronisk patientjournal.

Medicinsk Centerledelse består af ledende overlæge og ledende sygeplejerske, som har det overordnede ansvar for centrets samlede drift.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem FAS og Fíggjarmálaráðið (Det Færøske Finansministerium).

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved at kontakte Centerledelsen, Rudi Kollslíð, ledende overlæge, tlf. +298304500, lokal 6136, e-mail rudko@ls.fo eller Gunnvá Guttesen, ledende sygeplejerske, tlf. +298304500, lokal 6102, e-mail: gunnva.guttesen@ls.fo

Ansøgningsfristen er den 01.09.2022.

Søg venligst stillingen her.

Læs mere om Landssygehuset og Færøerne på følgende hjemmesider:
www.ls.fo 
http://www.visitfaroeislands.com
www.sightseeing.fo
www.faroeislands.com
www.torshavn.fo
www.visittorshavn.fo
www.framtak.com