Overlæge med ledelsesfunktion søges til sengeafsnit for Psykotiske Lidelser P0 ved Regionspsykiatrien Midt (Viborg) Regionspsykiatrien Midt søger en overlæge med ledelsesfunktion til Sengeafsnit for Psykotiske Lidelser P0 med tiltrædelse den 1. august 2022 eller snarest herefter.

Dette job er udløbet

Som vores nye overlæge skal du – i samarbejde med oversygeplejersken – lede et engageret personale på sengeafsnit for Psykotiske Lidelser i Viborg. Der er et tæt samarbejde mellem oversygeplejersken og souschefen – som vi ønsker, du bliver en del af.

Sengeafsnittet har 14 pladser. Personalegruppen er tværfaglig: vi har SSA, sygeplejersker, ergoterapeut og SSA i plejen. Herudover har vi en lægesekretær, en socialrådgiver, en peer-medarbejder udenfor normering. Der er en stor hjælpsomhed fra alle faggrupper omkring vores kerneopgaver.

Du kommer til at indgå i den samlede ledelsesgruppe for Regionspsykiatrien Midt, der er karakteriseret ved et godt tværfagligt og inkluderende miljø, kort afstand til ledelsen og en parathed til at gå ind i nye udfordringer. Ledelsesgruppen er endvidere kendetegnet af en ligeværdig og humoristisk omgangstone.

Der vil være gode muligheder for efteruddannelse, afhængig af dine individuelle ønsker, eksempelvis lederuddannelse, vejlederuddannelse i psykoterapi og uddannelse i kognitiv terapi. Desuden er der muligheder for igangsættelse af forskningsprojekter.

Om stillingen
Udover ledelsesopgaven skal du:

 • tilrettelægge undersøgelse, diagnosticering og behandling af patienter inden for afdelingens målgruppe
 • visitere fra sengeafsnittet samt rådgive og vejlede de øvrige regionale psykiatriske institutioner og eksterne samarbejdspartnere
 • vejlede og undervise inden for eget fagområde
 • have fokus på rekruttering og uddannelse af yngre læger

Vi lægger vægt på, at du: 

 • er speciallæge i psykiatri
 • opfylder betingelserne for bedømmelse til en overlægestilling

og at du har:

 • relevant lederuddannelse eller interesse for ledelse
 • bred psykiatrisk uddannelse
 • psykoterapeutisk erfaring
 • undervisningsmæssig erfaring
 • interesse for/erfaring med forskning
 • gode samarbejdsevner

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Region Midtjylland og Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af Ny løn.

Hovedtjenestested er i Viborg, mens mødeaktivitet/samtaler/andet kan forekomme andre steder i regionen. Videokonference anvendes i stor udstrækning, når det er muligt.

Generelt er stillingen vagtbærende i det omfang, vi har behov for. P.t. med en vagtforpligtelse som bagvagt i aktuelt 12-skiftet vagtrul samt som beredskabsvagt, når der ikke er en speciallæge i bagvagt.

Ansøgning bilagt dokumentation for uddannelse, autorisation samt tidligere beskæftigelse, herunder CV, der skal være opdelt i henhold til de 7 lægeroller, indsendes elektronisk via stillingsopslaget senest søndag d. 22. maj

Ansættelsessamtaler afholdes efter nærmere aftale.

Vil du vide mere?
Funktionsbeskrivelse samt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheflæge Preben Friis, Regionspsykiatrien Midt, tlf.: 21365644 eller på mail:
preben.friis@rm.dk

Du kan også kontakte oversygeplejerske Susanne Tylvad-Boesen tlf. 29136632 eller på mail: sustyl@rm.dk , såfremt du ønsker en rundvisning i afdelingen.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.