Overlæge søges til Intensiv Nord, Aarhus Universitetshospital Vi søger en overlæge med tiltrædelse 1.oktober 2022 eller efter aftale ved Intensiv, Aarhus Universitetshospital (AUH). Stillingen er tilknyttet Intensiv Nord.

Dette job er udløbet

Intensiv Nord er et afsnit med gode kolleger, der siden dannelsen i 2019 har haft fokus på fusion at de faglige miljøer for der igennem at sikre et fortsat højt  fagligt niveau. Der arbejdes på en struktur, som sikrer, at alle specialelæger er ansvarlige for et eller flere faglige områder.

Funktionen ønskes besat med en speciallæge i anæstesiologi med dokumenteret bred klinisk erfaring indenfor intensiv terapi, og interesse for at arbejde sammen om højt specialiserede patientforløb på Intensiv, Aarhus Universitetshospital.

Vi ønsker en overlæge, som har interesse for den brede overlægeopgave og kendskab til ledelse af mindre opgaver. Samarbejdsevner er en af de kompetencer, vi lægger mest vægt på, og evnen til at arbejde tværprofessionelt vil blive vægtet højt.

Intensiv er delt i to store intensive afsnit – Intensiv Nord og Intensiv Øst, som har henholdsvis 19 og 23 behandlingspladser. Derudover er Respirations Center Vest en del af Intensiv.

Intensiv Nord yder primært intensiv terapi til patienter fra Akutafdelingen, Lungesygdomme, Hormon- og Knoglesygdomme, Ortopædkirurgi, Hjerne- og Rygkirurgi, Neurologi, Nyresygdomme, Urinvejskirurgi, Øre- Næse- Halskirurgi, Mund-, Kæbe- og Tandkirurgi samt Ældresygdomme. Der varetages lægebilsfunktion og anæstesi til ECT. Unge på 13-17 år med indlæggelse på disse stamafdelinger ligger på Intensiv Nord.

Intensiv Øst yder primært intensiv terapi til patienter fra Hjertesygdomme, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Mave- og Tarmkirurgi, Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Infektionssygdomme, Blodsygdomme, Led –og Bindevævssygdomme, Kræftafdelingen og Børn og Unge. Derudover varetages anæstesi i card. lab og akutkald. Alle børn med intensivt terapi behov ligger på Intensiv Øst undtaget de ovenfor nævnte unge.

Der ydes i begge afsnit intensiv terapi til højt specialiserede afdelinger.

Uddannelse af læger og sygeplejersker er en væsentlig del af Intensivs opgave, og vi har funktion som uddannelsessted præ- og postgraduat for læger. Vi forventer en ansøger, som har kendskab til uddannelse, er en rutineret og erfaren underviser herunder planlægning af undervisning.

En del af Intensivs strategi er at have et førende forskningsmiljø, så vi ser gerne en ansøger med kendskab til forskningsaktiviteter.

Der lægges desuden vægt på, at ansøgeren

  • vil arbejde ud fra AUH’ s og Intensiv’ s værdigrundlag
  • er visionær, inspirerende, ambitiøs og engageret
  • kan indgå i tværfagligt samarbejde – herunder med samarbejdende afdelinger
  • kan arbejde i et miljø, hvor dialog, samarbejde og uddelegering af ansvar til øvrige medarbejdere opleves som naturligt
  • er åben og loyal
  • bruger sine samarbejdsevner til at samle afsnittet og afdelingen
  • vedvarende arbejder på at dygtiggøre sig og tager ansvar for udvikling af sig selv og afdelingen.

Der er til funktionen knyttet formaliseret vagtforpligtigelse med tilstedeværelsesvagt i aftennattevagt og weekend.

Funktionsbeskrivelsen kan findes her. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. I forbindelse med ansøgningen skal udfyldes skema til lægefaglig bedømmelse som du kan finde her.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgningen stiles til Afdelingsledelsen Intensiv AUH. Yderligere oplysninger om funktionen vil kunne indhentes hos cheflæge Karina Bækby Houborg karhou@rm.dk, funktionsledende overlæge Stig Dyrskog stig.dyrskog@rm.dk eller funktionsledende cheflæge Mads Holmen Andersen madsande@rm.dk.

Ansøgningsfrist: den 1. juni 2022.
Samtaler vil finde sted den 15. juni 2022.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.