2 afdelingslæger søges til Plastik- og Brystkirurgi, Aarhus Universitetshospital 2 afdelingslæger – Plastikkirurgi.

Dette job er udløbet

Plastik- og Brystkirurgi, Aarhus Universitetshospital søger 2 afdelingslæger (den ene med mulighed for lektorat) som vil indgå i vort team, hvor tværfagligt samarbejde og kontinuerlig udvikling er i fokus. Stillingerne er ledige til besættelse pr. 1. september 2022 eller efter aftale.

Om stillingerne
Afdelingen har højt specialiseret behandlingsfunktion for patienter fra Region Midtjylland og Region Nord. Desuden varetager afdelingen hoved- og regionsfunktionsbehandling af patienter i Region Midtjylland. Afdelingens satellitfunktion i Gjødstrup forestår hovedfunktionsbehandling af patienter fra den vestlige del af Region Midtjylland.

Afdelingslægen deltager sammen med de øvrige læger i vagter. Vagtbetegnelse er tilkaldevagt fra bolig. Det forventes desuden at afdelingslægen deltager i Gjødstrup-funktionen.

Vi tilbyder
bred uddannelse i plastikkirurgi og arbejde i alle ansvarsområder i samarbejde med teamansvarlige overlæger.

 • Et godt arbejdsmiljø med høj prioritering af teamsamarbejde
 • En spændende afdeling med vægt på høj faglig standard og fokus på fortsat udvikling af gode og forudsigelige patientforløb
 • Et godt involverende uddannelsesmiljø med høj standard og gode evalueringer
 • Et levende samarbejdende forskningsmiljø med fokus på tværfaglig udvikling både national og international.

Vi søger 2 kollegaer,
der har en høj faglig ekspertise inden for de plastikkirurgiske ansvarsområder og de syv lægeroller, er initiativrig, kreativ med lyst til tværfagligt samarbejde, har erfaring med uddannelse af yngre læger, sygeplejersker og andet personale samt socialt kan indgå i afdelingens team.

Det vægtes ligeledes, at ansøger medvirker til at

  • fremme kvalitetsudvikling og patientsikkerhed
  • fremme et godt arbejdsmiljø
  • tage ansvar for at initiere og implementere nye forskningsprojekter
  • inspirere til nytænkning og afprøvning af nye tiltag.

Ansøgere med forskningserfaring prioriteres.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Oplysning om stillingen og funktions- og opgavebeskrivelse kan rekvireres ved henvendelse til cheflæge Birgitte Jul Kiil på 9243 2569 eller på birgkiil@rm.dk.

Ansøgning udfærdiget efter de 7 lægeroller samt et kronologisk CV fremsendes elektronisk.

Der henvises til Region Midtjyllands ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland”. Ansøgeren vil blive bedømt efter de syv roller/kompetenceområder for en speciallæge og ansøgning skal være bilagt Region Midtjyllands skema til ”Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland”.

Ansøgningsfrist er den 1. juni 2022. Ansættelsessamtale finder sted i uge 23, 2022.

Stillingerne er som udgangspunkt fuldtidsstillinger.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.