Reservelæger til introstillinger på Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Vi søger to dygtige reservelæger med interesse for klinisk farmakologi til Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, til besættelse pr. 1. juli og 1. september 2022 eller snarest derefter (i introstilling 6620-43-67-i-50 og 6620-43-67-i-01).

Dette job er udløbet

Stillingerne er tidsbegrænsede fuldtidsstillinger af 12 måneders varighed og er vagtfri.

Klinisk farmakologi er et lægevidenskabeligt speciale, der henvender sig til dig, der under din uddannelse eller som yngre læge, har fået vakt din nysgerrighed med hensyn til anvendelsen af lægemidler. Klinisk farmakologi er et meget alsidigt speciale, som kombinerer arbejdet med kliniske patientrelaterede problemstillinger med samarbejde på tværs af specialer, faggrupper, regioner og myndigheder, samtidig med at vi arbejder på en forskningsbaseret platform.

Det kan vi tilbyde dig

 • Du vil indgå i et team af 4-6 yngre læger, som samarbejder om at passe lægemiddelrådgivningen
 • Du vil få indsigt i evidensbaseret medicin, litteratursøgning og kritisk litteraturlæsning
 • Du vil indgå i tæt samarbejde med speciallæger i teams, hvor du får indsigt i afdelingens øvrige opgaver, inden for myndighedsbetjening, toksikologi, præcisionsmedicin og patientnære funktioner
 • Du vil få let adgang til supervision i dit daglige arbejde
 • Du vil få mulighed for at få udarbejdet en publikation
 • Du vil få undervisningserfaring.

Det forventer vi af dig

 • Du er engageret og har lyst til at præge din egen hverdag
 • Du kan arbejde selvstændigt
 • Du har lyst til og forståelse for samarbejde, både ift. egne kolleger og ift. andre faggrupper
 • Du har gode danskkundskaber, både i skrift og tale
 • At du deltager i afdelingens interne og eksterne undervisning

Som yngre læge på afdelingen får du en meget varieret hverdag, hvor du løbende indgår i afdelingens lægemiddelrådgivning, og hvor du på skift indgår med de andre introlæger i afdelingens teams.

Afdelingens teams håndterer myndighedsbetjening, herunder analyse af lægemiddelforbrug og lægemiddelkomitéarbejde, toksikologi, hvor du blandt andet indberetter bivirkninger og vurderer den kliniske relevans af interaktioner, præcisionsmedicin, hvor du lærer at lave vurderinger af ibrugtagning af ny medicin til enkeltpatienter, og endelig patientnære funktioner, som medicingennemgang på f.eks. psykiatriske patienter.

Har du allerede været involveret i forskningsprojekter, vil du opleve at der er mulighed for, i et vist omfang, at integrere dette i din introstilling. Da klinisk farmakologi favner på tværs af mange specialer, kan du få glæde af et års introduktion her uanset, hvad du vælger fremadrettet.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Nærmere oplysning om stillingerne kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, Eva Sædder på 8716 7674. Informationer om afdelingen kan ses på vores hjemmeside farmakologi.au.dk

Ansøgning og CV samt eventuelle relevante bilag stiles til ledende overlæge, Eva Sædder og indsendes elektronisk via nedenstående link.

Ansøgningsfristen er den 15. maj 2022. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 20, 2022.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.