Læge til introduktionsstilling i samfundsmedicin til Landslægen på Færøerne

Dette job er udløbet

Vil du arbejde med samfundsmedicin og patienternes sikkerhed, så er stillingen som introduktionslæge hos Landslægen på Færøerne måske noget for dig?

Om Landslægen
Landslægen er en mindre enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, som foruden introduktionslægen omfatter Landslægen en jurist og to kontorfunktionærer. Pt er vi desuden to biomedicinere og 10 kontorfunktionærer, der assisterer med smitteopsporing. Vi varetager tilsynet med sundhedspersoner og sundhedsvæsenets organisationer. Derudover yder vi sundhedsfaglig rådgivning til andre myndigheder i relation til bl.a. anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme, beredskabsopgaver, miljøsager, retslægelige ligsyn og trafikmedicin. I øjeblikket har Landslægen en central rolle i håndteringen af Covid-19.

Din hverdag hos os 
Dine arbejdsopgaver vil som udgangspunkt omfatte flere af enhedens arbejdsområder, herunder:

 • Sundhedsfaglig rådgivning og sagsbehandling af sager om smitsomme sygdomme, trafikmedicin og sundhedsjuridiske problemstillinger.
 • Tilsyn i lægepraksis, på sygehuse, misbrugsbehandlingssteder m.fl., når dette påbegyndes på Færøerne i løbet af 2022.
 • Tilsyn med sundhedspersoner, herunder ved misbrug af alkohol eller lægemidler.
 • At deltage i udviklings- og læringsinitiativer for sundhedsvæsenet.
 • Retslægelige ligsyn.
 • At rådgive læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner samt andre myndigheder, f.eks. om instrukser, vejledninger m.v.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Du er læge med dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke med lyst til at prøve det samfundsmedicinske speciale af i praksis.
Derudover lægger vi vægt på, at du har:

 • interesse for og gerne erfaring med et eller flere af enhedens arbejdsområder
 • interesse for og erfaring med organisatoriske lægelige opgaver
 • interesse for sundhedsjuridiske problemstillinger
 • lyst til at arbejde projektorienteret og tværfagligt
 • gode kommunikative evner
 • kendskab til Færøerne, det færøske sprog og det færøske sundhedsvæsen.

Uanset hvilken baggrund du kommer med, så er arbejdet formentlig nyt for dig. Vi sørger for god oplæring, herunder bred introduktion og intern uddannelse.

Vi tilbyder
Et meningsfuldt arbejde, hvor du kan bruge din lægefaglighed i et bredere samfundsmæssigt perspektiv. Et udfordrende arbejde, hvor du vil lære at agere som en myndighed og navigere i feltet af andre myndigheder. Et lærerigt arbejde, hvor du vil kunne tilegne dig organisatoriske kompetencer af relevans i enhver sammenhæng.
Du vil blive en del af et aktivt tværfagligt miljø, hvor du i tæt samarbejde med dygtige og engagerede kolleger fra mange faggrupper får mulighed for at afprøve dit potentiale for det samfundsmedicinske speciale

Om ansættelsen
Du bliver ansat som læge efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Yngre Læger.

Stillingen er en vagtfri 1-årig introduktionsstilling til specialet samfundsmedicin, stillingsnummer 130B080-91-i-01. Stillingen ønskes besat pr. 1. april 2022 eller snarest derefter.

Kontakt os gerne
Få mere at vide om stillingen ved at ringe til landslæge Lars Fodgaard Møller på +45 9351 8700 eller på mail til lafm@stps.dk.

Er du interesseret?
Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 7. Du kan læse mere om os på www.stps.dk

Generelt om styrelsen
I Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder vi for, at det er trygt at være patient. Vores ambition er at skabe værdi i udviklingen af et sikkert og lærende sundhedsvæsen. Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Styrelsen bistår desuden sundhedsministeren med den centrale forvaltning af forhold vedrørende patienters sikkerhed og forhold vedrørende læring i sundhedsvæsenet.Vi fører tilsyn med behandlingssteder og sundhedspersoner, og vi autoriserer sundhedspersoner. Vi administrerer desuden rapporteringssystemet om utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, ligesom vi administrerer EU-reglerne om sygesikring ved behandling i udlandet.

På det grundlag bidrager vi til, at sundhedsvæsenet lærer af fejl og forebygger gentagelser.

Vi er mere end 1100 medarbejdere og har tilknyttet sagkyndige konsulenter. Styrelsen dækker hele landet og har enheder i København, Kolding, Randers og på Færøerne.

Styrelsen for Patientsikkerhed har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.