Almen mediciner, samfundsmediciner eller arbejdsmediciner til afdelingslægestilling, Socialmedicinsk Amb., Holbæk Sygehus

Dette job er udløbet

Vi søger speciallæger i almen medicin, samfundsmedicin eller arbejdsmedicin med socialmedicinsk interesse, da vi har en ledig stilling til besættelse som afdelingslæge pr. 1. januar 2022 eller efter aftale.

Hvem er vi?
Socialmedicinsk Ambulatorium (også kaldet Klinisk Funktion) blev etableret i forbindelse med reformerne på førtidspensions-, fleksjob- og sygedagpengeområdet og er en del af Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus.

Kerneopgaven i Klinisk Funktion er at skabe et overblik over patientens helbredsmæssige, sociale og psykiske forhold og vurdere, hvordan den enkeltes helbred er foreneligt med at varetage et arbejde. Formålet er at pege på evt. yderligere behandlings- og rehabiliteringsmuligheder med henblik på – i samarbejde med kommunerne – at understøtte en arbejdstilknytning.

Som læge i Klinisk Funktion giver vi sundhedsfaglig rådgivning som sundhedskoordinator i de kommunale rehabiliteringsteam i regionens 17 kommuner. I ambulatoriet ser vi borgere med komplekse problemstillinger til samtale og undersøgelse ved en socialmedicinsk helbredsvurdering.

Afdelingen deltager løbende i lægers videreuddannelse i samfundsmedicin og arbejdsmedicin. I afdelingen er desuden tilknyttet et professorat, hvorfor forskningsaktiviteter er en naturlig del af dagligdagen.

Hvem er du?
Du er speciallæge i almen medicin, samfundsmedicin eller arbejdsmedicin, som med dine kvalifikationer og engagement vil bidrage til at styrke og videreudvikle den socialmedicinske enhed.

Vi forventer, at du er god til at samarbejde, kan arbejde tværfagligt og har gode kommunikationsevner, mundtligt som skriftligt.

Vi lægger vægt på bred klinisk erfaring, gerne fra almen praksis samt kendskab til primærsektoren. Erfaring med socialmedicinsk arbejde, rehabilitering og arbejdsfastholdelse f.eks. attester eller erfaring med samarbejde med kommunerne er en fordel.

Du skal kunne arbejde selvstændigt og samtidigt være engageret i afdelingen. Vi prioriterer ansøgere med interesse i at bidrage til afdelingens uddannelse, forskning, kvalitetsudvikling og anden vidensdeling.

Hvad kan vi tilbyde?
Vi kan tilbyde en dejlig arbejdsplads beliggende på Holbæk Sygehus tæt på Holbæk Station. Vi har et godt arbejdsmiljø med en god og uformel omgangstone og spændende arbejdsopgaver. Vi er et større antal speciallæger ansat indenfor arbejdsmedicin, samfundsmedicin og almen medicin, og her er ca. 10 uddannelseslæger tilknyttet løbende. Vi har også tilknyttet psykiater, psykologer og socialfaglig konsulent. Vi har daglig konference, men også løbende kollegial sparring. Vi har tradition for at løfte i flok, støtte hinanden og udvikle os i fællesskab. Vi er bevidste om, hvor vigtig en opgave vi udfører, hvilket gør den meningsfuld og værdiskabende. Vi prioriterer uddannelse og forskning højt. Der er endvidere mulighed for karriereudvikling.

Vi har en flot selvstændig bygning med gode kontorfaciliteter, hvor du vil få din egen faste arbejdsplads. Det vil være muligt at tilrettelægge dine arbejdstider og -opgaver fleksibelt. Det betyder, at du efter en introduktionsperiode vil have mulighed for hjemmearbejdstid og at arbejde i toget. Vi aftaler nærmere om din arbejdstilrettelæggelse. Vi prioriterer, at arbejdet hænger bedst muligt sammen med dit familie- og fritidsliv.

Ansøgning
Ansøgningen skal indsendes via linket på www.regionsjaelland.dk.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingerne er vagtfri fuldtidsstillinger på 37 timer, men deltidsstilling er også en mulighed. Stillingen indebærer som nævnt udefunktion i form af deltagelse i kommunale rehabiliteringsmøder. Det aftales undervejs, hvilke kommuner du skal tilknyttes.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Hvis du vil vide mere
Hvis du vil vide mere om stillingen og de muligheder, som ligger i jobbet, er du velkommen til at kontakte:

  • Ledende overlæge Ann Lyngberg
  • Specialeansvarlig overlæge Henrik Torp Greiffenberg
  • Stillings- og funktionsbeskrivelsen kan rekvireres hos afdelingsledelsessekretær Annette Brix Roed
  • Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling: tlf.nr. 59 48 98 52

Ansøgningsfrist 11.11.2021
Samtaler 16.11.2021

Om Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om job på Holbæk Sygehus her.