Reservelæger i introduktionsstilling til Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt To reservelæge stillinger i introduktion til specialet Akutmedicin ved Hospitalsenhed Midt, Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg, er ledige til besættelse pr. 1 januar 2022 eller efter aftale. Stillingen er en 1 årig fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. introduktionsnummer 6630-20-15-i-03 og 6630-20-15-i-04

Dette job er udløbet

Om stillingen
På Akutafdelingen, bliver du en del af en afdeling, der er et af de faglige fyrtårne inden for modtagelse og stabilisering af de akutte patienter og som stræber efter at skabe de bedst mulige rammer for udvikling af det akutmedicinske fagområde.

Vi tilbyder:

 • En aktiv arbejdsdag med spændende faglige udfordringer
 • God supervision fra egne akutlæger, men også andre afdelingers speciallæger
 • Uddannelse som specialist i modtagelse, primær diagnostik og behandling af akutte patienter indenfor alle lægelige specialer
 • Uddannelse i basal ultralydsdiagnostik
 • Godt fagligt miljø
 • Morgenundervisning på alle hverdage
 • Uddannelse i de syv lægekompetencer
 • Sammenhæng mellem patientansvar og kompetencer

Vi forventer af dig at:

 • Du trives i en uforudsigelig hverdag med akutte patienter fra alle specialer
 • Du aktivt opsøger læringsmuligheder og teoretisk viden i dit felt
 • Har lyst til at være rollemodel og vejleder for KBU-lægerne
 • Du indgår i dialog om diagnostik og behandling af patienterne med tværfagligt og tværsektorielt
 • Du har forståelse for vigtigheden af flow i afdelingen på patientsikker vis
 • Du har interesse i forskning og udvikling indenfor akutområdet
 • Du prioriterer et godt arbejdsmiljø og en god tone, såvel overfor patienterne, som mellem kollegaer

Om Akutafdelingen
Akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg er en veletableret afdeling. Det tværfaglige
samarbejde er særdeles velfungerende, og i afdelingen vægtes kvalitet og uddannelse
højt.

Udover de 16 fastansatte akutlæger (normeret til 19) er der i afdelingen normeret med 26
yngre læger fordelt mellem introduktionslæger i akutmedicin, KBU læger, AP-læger og
uklassificerede stillinger. En meget stor del af plejepersonalet har stor erfaring, og har
gennemført akutuddannelsen eller behandleruddannelsen samt ATCN.
Afdelingen er netop flyttet ind i det nye akuthus og består af akut modtageafsnit A1,
akut sengeafsnit A2, skadestuen, Traumeområde, akutklinikkerne i Skive og Silkeborg,
hospitalsvisitationen, terapiafsnit og Akutsekretariatet. I alt har afdelingen ca. 280
ansatte. Du vil i en introduktionsstilling kun have funktion på regionshospitalet Viborg
på Akutafsnit1, Akutafsnit 2 og i skadestue/traumeområde.
Afdelingen modtager langt de fleste af hospitalets akutte patienter. Børn modtages i
Akutafdelingens særlige børnemodtageafsnit, der er bemandet med pædiatriske læger.
Akutafdelingen modtager omkring 100 akut syge patienter dagligt hele året.
Vi har et særdeles veletableret samarbejde med primærsektoren og udvikler hele tiden
nye initiativer, herunder udlæggelser i eget hjem, koordinering samt udvikling af nye forløb.

Vagtforhold
Du starter i forvagtslaget og vil i forløbet indgå i mellemvagtslaget, hvor du selvstændigt står for patientbehandlingen under supervision. Du indgår i 6-skiftet nattevagt.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Akutafdelingen.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Jacob Stouby Mortensen tlf. 7844 5111 eller jacmor@rm.dk

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal sendes elektronisk og være os i hænde senest mandag den 8. november 2021.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.