Ledende overlæge til Kirurgi, Regionshospitalet Horsens Er du vores kommende ledende overlæge til Kirurgi og er du klar til at være del af en ambitiøs tværfaglig afdelingsledelse på et regionshospital med en flad organisationsstruktur og mulighed for at sætte dit eget præg?

Dette job er udløbet
Vi søger en visionær ledende overlæge, der vil stå i spidsen for en fortsat faglig og strategisk udvikling af Kirurgi. En ledende overlæge, som har gennemslagskraft og mod til at gå nye veje i løsningen af kerneopgaven sammen med oversygeplejersken og afdelingens funktionsledere, såvel som i det tværfaglige samarbejde med den øvrige afdelingsledelseskreds.

Om stillingen
Den ledende overlæge har, i tæt samarbejde med oversygeplejersken, ansvaret for ledelse, udvikling og driften af afdelingen med ambitionen om at skabe gode sammenhængende patientforløb af høj kvalitet, fastholde en høj faglighed og stimulere til fortsat forskning og kvalificeret uddannelse. Du har som ledende overlæge et særligt ansvar for det lægefaglige arbejde og den lægefaglige kvalitet, og du skal være i stand til at inddrage lægegruppen og den tværfaglige ledergruppe i samarbejdet om at udvikle en bæredygtig organisering af afdelingen med fokus på medarbejdertrivsel.

Som en del af afdelingsledelsen skal du desuden medvirke aktivt til at skabe gode og konstruktive samarbejdsrelationer på tværs af hospitalets faggrupper, specialer, afdelinger og ledelsesniveauer.

Vores nye ledende overlæge skal:

  • sikre afdelingens faglige og organisatoriske udvikling med fokus på patientsikkerhed og patientoplevet kvalitet
  • være målrettet og vedholdende, have gennemslagskraft, kunne skabe  følgeskab og fastholde beslutninger på en konstruktiv måde
  • have en involverende og åben ledelsesstil og formå at sætte mål og løse problemer i et dynamisk samspil med andre
  • have evnen til at implementere succesfuldt, sikre opfølgning og være synlig for medarbejderne
  • være respekteret af medarbejderne og kunne beherske vanskelige situationer på en rolig måde, herunder også turde lede og agere i uvisse situationer
  • have lyst og evne til at samarbejde med hospitalets øvrige afdelinger og med eksterne samarbejdspartnere
  • kunne bevare overblikket, sikre kontinuitet og fremdrift, men også mestre hurtige temposkift, når dette er påkrævet

Vi tilbyder således et spændende job på et hospital, der i høj grad bygger på en god dialog; hvor vi er gode til at se muligheder og bruger mindre energi på begrænsninger.

Se i øvrigt stillings- og funktionsbeskrivelsen for stillingen som ledende overlæge her.

Yderligere oplysninger
En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest, og at denne er tilfredsstillende.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til lægefaglig direktør Nils Falk Bjerregaard tlf. 2286 0649 eller oversygeplejerske Anette Bäckström tlf. 2511 6303.

Ansøgningsfristen er den 31. oktober 2020.

Vi afholder 1. ansættelsessamtaler den 22. november 2021 og 2. samtaler den 29. november 2021. Der foretages personlighedstest forud for 2. samtale.

Læs kort beskrivelse af afdelingen og hospitalet her. Og se i øvrigt mere på www.regionshospitalet-horsens.dk.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen