Afdelingslæge til Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Skejby Ønsker du et job med stor mulighed for faglig og personlig udvikling blandt engagerede og dygtige kolleger? Så har du muligheden nu, hvor vi pr. 01.01.22 har en ledig afdelingslægestilling, 37 timer ugentligt.

Dette job er udløbet
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri/voksenpsykiatri eller en læge, der forventes at opnå speciallægeautorisation senest 3 måneder efter ansættelsestidspunktet.
Det vil være en fordel, hvis du har erfaring inden for spiseforstyrrelsesområdet – men det er ingen betingelse.
Sengeafsnittet er et specialafsnit med høj specialiseret funktion for behandling af anoreksi. Vi varetager i tæt samarbejde med Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (ambulatorium) den hospitalsbaserede tværfaglige psykiatriske behandling af moderate til svære tilfælde af spiseforstyrrelser hos voksne, unge og børn i Region Midtjylland.
Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser har 14 senge til indlæggelse af anoreksipatienter – heraf er der 4 skærmede pladser.
Der er ansat følgende faggrupper: Læge, sygeplejerske, psykolog, socialrådgiver, pædagog, ergoterapeut, fysioterapeut, diætist og social- og sundhedsassistent.
Sengeafsnittet er karakteriseret ved høj faglig stolthed, et vedvarende udviklingsfokus samt en langvarig tradition for specialiseret behandling af spiseforstyrrelse.
I vores tilgang til behandlingen af spiseforstyrrelser er vi præget af dels gruppeanalytiske – men også mentaliseringsbaserede og systemiske, familieorienterede principper.

Ansøgers kvalifikationer:

 • Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri
 • Overblik og gode samarbejdsevner, samt lyst og evne til at sikre et højt fagligt niveau i et tværfaglig samarbejde.
 • Inspirerende og igangsættende.
 • Interesse for at tilegne sig viden eller have viden om spiseforstyrrelser, herunder den medicinske, ernæringsrehabiliterende og psykoterapeutiske behandling.

Vi tilbyder:

 • Et godt arbejdsmiljø
 • Fagligt kompetente, engagerede medarbejdere og høj grad af videndeling
 • Tværfagligt samarbejde med ansvar for fagsupervision
 • Mulighed for individuel- og gruppesupervision
 • Mulighed for deltagelse i faglige kurser/aktiviteter
 • God mulighed for at indgå i forskning
 • Mulighed for terapeutisk uddannelse

Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Yngre læger. Der er mulighed for forhandling vedr. evt. kvalifikationstillæg.

 

I afdelingen hjælper vi hinanden på tværs af afsnittene. Du kan derfor komme til at udøve funktioner på andre afsnit end dit stamafsnit.

 

BUA i Skejby har et selvstændig bagvagtslag og afdelingslægerne indgår heri (vagt uden for tjenestestedet).

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos afsnitsledende overlæge Line Ranzau Hansen, line.hans@ps.rm.dk 2133 6522 eller afdelingssygeplejerske Annette Husum, Annette.Husum@ps.rm.dk 2485 4391.

Læs mere om stillingen i funktionsbeskrivelsen.

Ansøgningsfrist: 24. oktober 2021
Ansættelsessamtaler: 3. november 2021

Ud over en kort motiveret ansøgning bedes ansøger udfylde skema til faglig bedømmelse.
I Region Midtjylland sker den faglige bedømmelse ud fra ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland” af 10.10.2007.

 

Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan ses via nedenstående link. Vær dog opmærksom på, at besvarelserne skal indtastes som en del af ansøgningsproceduren, når stillingen søges elektronisk. Det er altså ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.

Link til: Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på “Søg job” nederst.

Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV), evt.

autorisation og speciallæge autorisation (angiv aut. ID). De vedhæftede filer skal være i pdf eller word-format.

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et tværgående lægesekretærafsnit.
Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet består af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2020 4.600 eksterne henvisninger og havde kontakt med 9.130 patienter. Afdelingen havde i 2020 et nettobudget på 305,1 mio. kr. og pr. 1/9 -2021 542 årsværk fordelt på 579 medarbejdere.
Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i starten af det nye år til Gødstrup.

 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.