Vi søger en psykolog til Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1 ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA), Viborg Kunne du tænke dig at arbejde med komplekse og spændende opgaver inden for udredning og behandling i et ambulatorium for skolebørn? Er du kompetent og velfunderet inden for klinisk psykologi og psykiatri?

Dette job er udløbet

Så er det måske lige dig vi søger!

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling søger en klinisk psykolog 37 timer/uge i en fast stilling. Stillingen er med funktion ved Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1 – Viborg med start den 1. december 2021 eller snarest muligt.
BUA udgøres af i alt 8 kliniske afsnit, der tilsammen varetager den hospitalsbaserede udredning og behandling af børn og unge med psykiske forstyrrelser og sygdomme i Region Midtjylland. De 8 afsnit er fordelt på 3 matrikler beliggende i Herning, Viborg og Skejby. Nogle afsnit dækker flere matrikler. Herudover er der et forskningsafsnit.
I børne- og ungdomspsykiatrien arbejdes tværfagligt i teams med læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. Udredning foregår ved samtaler, interviews, observation, samt lægelige og psykologiske undersøgelser. Behandling foregår ved vejledning, psykoedukation, psykoterapi og medikamentel behandling. Der er et tæt samarbejde med patienternes private og offentlige netværk.

Stillingen er knyttet til BUA Team 1 for Skolebørnspsykiatri – Viborg/Skejby, med funktion i ambulatoriet i Viborg.Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1 er et alment afsnit for skolebørn.

Afsnittet består af 4 enheder: Et sengeafsnit og et ambulatorium i Viborg og et sengeafsnit og et ambulatorium i Skejby.
Afsnittet varetager undersøgelse og behandling af børn mellem 7-13 år med blandede børnepsykiatriske lidelser, herunder børn med autismespektrumforstyrrelser, affektive lidelser, psykose og angstlidelser samt opmærksomhedsforstyrrelser. Der er oftest tale om børn med komplekse vanskeligheder og en høj grad af komorbiditet. Undersøgelse og behandling kan foregå ambulant eller under indlæggelse.
I Viborg varetages udredning og behandling på hovedfunktionsniveau. I Skejby varetages endvidere udredning og behandling på regions- og højt specialiseret funktionsniveau

I det ambulante arbejde er psykologen en del af et tværfagligt udredningsteam, der varetager ambulant udredning og behandling. Opgaverne består bl.a. af psykologiske undersøgelser, afklarende eller subakutte vurderinger, anamneseoptagelser, samtaler med barn og forældre, tværfaglige diagnostiske konferencer, netværksmøder og individuel og/eller familieterapi samt udfærdigelser af udtalelser og epikriser. Desuden kan psykologen varetage supervisionsopgaver i forhold til egen og andre faggrupper.Kvalifikationer

Vi søger en psykolog, gerne autoriseret, som har erfaring i udredning og behandling af børn tilhørende afsnittets målgruppe, herunder erfaring med psykologiske undersøgelser og terapeutisk behandling.

Vi forventer, at du evner at arbejde selvstændigt og i højt arbejdstempo og samtidig bevare overblikket. Vi forventer også, at du indgår i et konstruktivt samarbejde om opgaveløsning med kolleger, både inden for egen faggruppe og tværfagligt med læger, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgiver.

Vi kan tilbyde

  • En fagligt udfordrende og spændende stilling i et godt arbejdsmiljø
  • Mulighed for individuel og gruppesupervision
  • Tilknytning til tværfagligt team
  • Tilknytning til monofaglig gruppe
Yderligere oplysninger fås hos afsnitsledende overlæge Merete Juul Sørensen tlf. 2162 1301 eller afdelingssygeplejerske Kirsten Nøhr tlf.: 2029 1919
Du kan læse mere om Børne- & Ungdomspsykiatrisk Afdeling på vores hjemmeside: www.bua.rm.dk

Ansøgningsfrist: søndag den 24. oktober 2021
Ansættelsessamtaler vil foregå i uge 44Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et tværgående lægesekretærafsnit. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet består af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere.

Afdelingen modtog i 2020 4.600 eksterne henvisninger og havde kontakt med 9.130 patienter. Afdelingen havde i 2020 et nettobudget på 305,1 mio. kr. og pr. 1/9 -2021 542 årsværk fordelt på 579 medarbejdere.

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i starten af det nye år til Gødstrup.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.