Introduktionsstilling i gynækologi og obstetrik Ved Kvindeafdelingen, Hospitalsenheden Horsens, opslås 1 introduktionsstillinger i gynækologi og obstetrik med start 1. november 2021 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Afdelingens gynækologiske del er fordelt på to matrikler, Horsens og Skanderborg Sundhedscenter med hovedvægten lagt i Horsens. Introlægen har udelukkende tjenestested i Horsens.
Vi har integreret sengeafdeling og ambulatorium med 4 gynækologiske senge, 2 svangre senge og 5 ambulatorier.

Afdelingens obstetriske del består af fødegang med 6 fødestuer, 1 akutstue og yderligere 2 modtagelsesstuer, barselsafsnit med 14 familierum, obstetrisk ultralydsambulatorium med 4 daglige linjer, jordemoderkonsultationer med ca. 4 daglige linjer, jordemoderambulatorium samt et barselsambulatorium.

Den operative aktivitet er fordelt på operationsgang, dagkirurgisk og ambulant kirurgi.
Afdelingens fertilitetsklinik beskæftiger sig med fertilitetsudredning og behandling i form af bl.a. IUI, IVF og ICSI.

Kvindeafdelingen har fokus på Hospitalets strategi:

  •  Et sundhedsvæsen på patientens præmisser
  •  kvalitet og sammenhæng i alt

Ved at holde fokus på:

  •   faglig udvikling
  •  dialog som professionelt værktøj
  •  strategisk ledelse med handlekraft

Vi tilstræber at dette er i fokus ved alle kontakter med patienterne og i det arbejde vi i øvrigt udfører. Vi prioriterer et arbejdsmiljø, der understøtter denne strategi.

Introduktionslægen har dagfunktion i gynækologisk ambulatorium, svangre ambulatorium, på fødegangen, på barselsgangen, på operationsgangen og i Dagkirurgisk Center. Flere af funktionerne har akut indhold.

Vi prioriterer en god og grundig introduktion og har derfor lavet et fast track forløb den første måned. Herved sikres introduktion til de centrale dele af arbejdet. Denne måned er vagtfri for at prioritere dagfunktioner på fødegangen, ambulatoriet og operationsgang/dagkirurgi.

Afdelingen er kendt for sit gode uddannelsesmiljø og som yngre læge vil du blive inddraget i undervisningen af lægekolleger og medicinstuderende, ligesom der er god mulighed for at deltage i udarbejdelse af instrukser. Deltagelse i nationale guideline- grupper prioriteres højt.

Du vil indgå̊ i 8-skiftet forvagt med tilstedeværelse i to skiftet vagt og med bagvagt i tilstedeværelsesvagt.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Det er en forudsætning for ansættelse ved Regionshospitalet Horsens at der gives samtykke til indhentelse af børneattest og at der forligger en tilfredsstillende autorisation

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge Marie Højriis Storkholm på telefon 61 263849.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via nedenstående link. Ansøgningsfrist 19. september 2021. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler den 27. september 2021.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.