Ledende overlæge og Ledende overradiograf, Radiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge Afdelingsledelse: Ledende overlæge og Ledende overradiograf - til ny fælles regional radiologisk afdeling i Region Sjælland

Dette job er udløbet

Vil du være med til at realisere en stor og nyskabende organisering af radiologien?

Region Sjælland har besluttet at samle de fire selvstændige radiologiske afdelinger i regionen i en fælles regional radiologisk afdeling. Afdelingen, der forankres under Sjællands Universitetshospital og vil have decentrale enheder på regionens fire sygehuse. Vi søger en afdelingsledelse bestående af en cheflæge og en ledende overradiograf.

Samlingen er visionær og ambitiøs og skal nu omsættes fra ide til handling. Hvis det skal lykkes, så skal vi til begge stillinger bruge ansøgere, der kan se sig selv i følgende:

En modig, fagligt nyskabende og udviklingsorienteret leder, der går efter nye og bedre løsninger for patienter, pårørende og medarbejdere. Du skal kunne se muligheder og forstå at udnytte dem – ikke mindst når det gælder brugen af teknologiske fremskridt indenfor specialet. Du skal kunne samarbejde og du skal inddrage både samarbejdspartnere og medarbejdere. Du skal kunne eksekvere – også på ukendt grund.

Kan du fusionere, udvikle og drifte samtidig?

At skabe en fælles radiologisk afdeling i Region Sjælland kræver et helhedssyn, hvor mange forskellige interesser skal tilgodeses. Fra patienter og pårørende, medarbejdere i afdelingen, stamafdelinger på regionens sygehuse og universitetshospital, forskningsmiljøer, praktiserende læger og kommuner. Det er derfor vigtigt, at du kan kombinere ledelsen af en stabil og effektiv drift med udvikling og effektuering af store forandringer af radiologien, herunder et øget samarbejde mellem regionens nuværende radiologiske afdelinger. Det kræver fagligt og ledelsesmæssigt overskud og evnen til at samarbejde med ledere, medarbejdere, patienter og samarbejdspartnere for at finde og implementere de rigtige løsninger i det rigtige tempo.

Er det naturligt for dig at involvere og motivere medarbejdere og samarbejdspartnere?

Den nye radiologiske afdeling bliver et af omdrejningspunkterne for Region Sjællands samlede sundhedsvæsen, og det sammenhængende og vellykkede patientforløb. Afdelingens succes forudsætter et tæt samspil med de stamafdelinger og andre sundhedsaktører i regionen. Derfor er det vigtigt, at du er lydhør, har forståelse for geografiske forskelligheder og behov og kan skabe konstruktivt og fremadrettet samarbejde med alle interessenter i regionen.

Du skal have en faglig tyngde, der giver dig en platform for sparring, og kunne igangsætte energiske, konstruktive og tværfaglige samarbejder på tværs af afdelingens enheder og i tæt samarbejde med patientforløbenes interessenter.

Du skal have en lederprofil og et ledelsesmæssigt overskud, så dine ledelsesmæssige handlinger er præget af dialog, inddragelse og åbenhed.

Brænder du for at sikre et højt fagligt niveau med udnyttelse af teknologiske og digitale muligheder?

De teknologiske og digitale muligheder i radiologien er uendelige, og du skal være fagligt ambitiøs i forhold til at prioritere og udnytte mulighederne for at sikre de optimale diagnosticering og behandlingsmuligheder for borgerne i Region Sjælland nu og i fremtiden. Et af dine ansvarsområder bliver ligeledes at sikre et fokus på Region Sjælland som uddannelsessted for radiologer og radiografer, for at sikre at vi kan tilbyde den optimale diagnosticering og behandling også i årene, der kommer. Samtidig skal kompetenceudviklingen af den fusionerede afdelings medarbejdere også prioriteres, så de teknologiske og digitale muligheder løbende kan integreres i diagnostik, behandling og forskning.

Har du erfaring kombineret med lysten til at tænke ud af boksen?

For at komme i betragtning til stillingen som ledende overradiograf skal du være radiograf. For at komme i betragtning til stillingen som cheflæge skal du være speciallæge i radiologi. For begge stillinger gælder, at du skal have dokumenteret ledelseserfaring af en radiologisk enhed/afdeling og gerne også på strategisk niveau. Meget gerne ledelsesmæssig uddannelse på masterniveau. Se også job- og personbeskrivelse for stillingerne.

Yderligere information

Hvis du ønsker mere information om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Sygehusdirektør Niels Würgler Hansen på 25 27 56 41 eller Partner Eva Zeuthen Bentsen på telefon 20 86 03 25.

Er du interesseret i at søge en af stillingerne, bedes du uploade en motiveret ansøgning og CV via vores rekrutteringssystem ved at bruge knappen ”Søg job”.

Alle ansøgninger behandles fortroligt. Ansøgningsfrist er 26. august 2021. Der afholdes første samtalerunde den 14. september og anden samtalerunde den 20. september 2021. Der gennemføres test mellem de to samtaler.

Personprofil ledende overlæge radiologi

Personprofil ledende overradiograf

Kontaktperson(er):
Navn: Niels Würgler Hansen
Stilling: Sygehusdirektør
Email: nielsh@regionsjaelland.dk

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: https://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital: