Vicedirektør med lægefaglig ansvar til Sjællands Universitetshospital

Dette job er udløbet

Er du læge og leder, der brænder for at skabe et styrket sundhedsvæsen med høj sammenhængskraft og tværfaglighed, stærke forskningsmiljøer og høje kliniske idealer med udgangspunkt i patienten?

Har du betydelig erfaring med klinisk drift og ledelse – herunder forskningsledelse og effektive arbejdsgange – og høje ambitioner, visioner og idéer, som du ønsker at bringe i spil på et strategisk niveau?

Danmarks nyeste universitetshospital – vil du gå forrest?
Opbygningen af Sjællands Universitetshospital har været intensiv og ambitiøs og det har skabt resultater: Forskningsindsatsen er mangedoblet, vi er godt i gang med uddannelsen af lægestuderende, aktiviteten er udvidet markant bl.a. efter hjemtagning af aktiviteter. SUH skal huse den nye fælles regionale radiologiske afdeling på tværs af hele regionen, og i årene 2022 til 2026 flytter SUH hovedparten af sin aktivitet ind i de nye bygninger i Køge.

Den udvikling skal fortsættes i samme tempo, og de allerede igangsatte initiativer skal konsolideres. Nye specialiserede funktioner, som skal overtages fra Region Hovedstaden, skal fortsat udvikles i takt med at organisation, personale og kompetencer understøtter disse hjemtag.

SUH er et universitetshospital med højt til loftet og nemt til beslutningerne. Vi har et ærligt og tillidsfuldt samarbejde på tværs af vores afdelinger og ledelsen. Den lægefaglige vicedirektør skal være med til at fortsætte den positive udvikling, hvor vi kombinerer universitetshospitalets høje faglige niveau med alle fordelene ved at være en overskuelig, åben og let organisation, hvor man samarbejder om at finde gode løsninger.

Som vicedirektør med lægefagligt ansvar får du en central rolle i at gå forrest i denne udvikling, og gennem tæt samarbejde med hospitalets afdelingsledelser og klinikere, skal vi gå nye veje for at udvikle og sikre gode patient- og pårørende oplevelser, høj faglig kvalitet, optimering af sammenhænge i behandlingsforløb og udnyttelse af eksisterende samt implementering af nye teknologiske muligheder.

Styrkelse af forskningsmiljøet og lægeuddannelsen – har du erfaringen?
Sjællands Universitetshospital vil være kendt for en bred anvendelsesorienteret forskning. Vi skal beskæftige os med det, vores patienter fejler og løfte forskningen ind i de kliniske miljøer, så resultaterne kan komme vores patienter til gavn. Du bliver formand for hospitalets akademiske råd, og vil indgå i forskningsfora på regionalt niveau. Her skal du udfordre, styrke og videreudvikle sygehusets forskningsprofil og forskningsmiljøer i tæt samarbejde med lokale forskere, universiteterne og eksterne samarbejdspartnere.

SUH, Køge er centrum for lægeuddannelsen i Region Sjælland, og du bliver som den lægefaglige vicedirektør bannerfører og skal stille dig i spidsen for at videreudvikle uddannelsen i samarbejde med Københavns Universitet, så den bliver et attraktivt valg for kommende lægestuderende og en solid rekrutteringsvej ind i Region Sjælland.

Et banebrydende Universitetshospital med et unikt fokus på patienterne – har du værdierne?
Som den lægefaglige repræsentant i sygehusledelsen er det vigtigt, at du fremstår som en stærk klinisk faglig- og ledelsesmæssig sparringspartner for vores afdelingsledelser, og du skal gå forrest i at sikre forankringen af vores vision om, at Sjællands Universitetshospital er til for patienterne og at vi – i alt, hvad vi gør – tænker i partnerskaber og inddrager patienter, pårørende og borgere både i det konkrete patientforløb og i udvikling af hospitalet.

SUH har strategisk fokus på at styrke det tværsektorielle samarbejde mellem sygehuse, kommuner og almen praksis. Det vil derfor være en central opgave for den lægefaglige vicedirektør at bidrage med visioner og indsatser for det samarbejde.

En strategisk vicedirektør man har lyst til at samarbejde med – har du kompetencerne og netværket?
Den videre udbygning og styrkelse af Sjællands Universitetshospital såvel klinisk som forskningsmæssigt kræver et tæt strategisk samarbejde med de øvrige universitetshospitaler i landet – herunder ikke mindst hospitalerne i Region Hovedstaden.

Vi ser dig som en helt central aktør i opbygning af et tillidsfuldt samarbejde med centrale eksterne samarbejdspartnere – det gælder hospitaler uden for regionen, patientforeninger, fonde og andre private aktører.

En central spiller i Region Sjællands sundhedsvæsen – har du ledelsesstilen?
Sjællands Universitetshospital har en central rolle i Region Sjællands samlede sundhedsvæsen og samarbejdet med regionshuset, de øvrige sygehuse og enheder i regionen skal fortsat udvikles og styrkes. Region Sjællands første organisationsprincip er, at ”Region Sjælland er én organisation, hvor tillid er den bærende værdi”. Det betyder, at efter en fase, hvor Sjællands Universitetshospital er bygget op som en stærk og selvstændig organisation, skal der nu ekstra fokus på samarbejdet med regionens andre sygehuse (og de øvrige enheder i regionen).

Det nære sundhedsvæsen skal opbygges, udbygges og styrkes. Det betyder, at flere patienter skal behandles derhjemme og i et tæt samarbejde med de praktiserende læger og kommunerne. Det giver sygehusene – og herunder Sjællands Universitetshospital – et andet ansvar og en anden rolle. Den rolle skal du – i tæt samspil med den øvrige sygehusledelse – være med til at udvikle i et tillidsfuldt samarbejde med alle parter i det nære sundhedsvæsen.

Også internt på Sjællands Universitets Hospital forventer vi, at du med afsæt i en dialogorienteret og inddragende og samarbejdende ledelsesstil udfordrer eksisterende arbejdsgange og bringer alle fagligheder i spil.

Læs mere om stillingen på Job- og personprofil

Hvis du ønsker mere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte Sygehusdirektør Niels Würgler Hansen på 25 27 56 41 eller Partner Eva Zeuthen Bentsen på telefon 20 86 03 25.

Er du interesseret i at søge stillingen, bedes du uploade en motiveret ansøgning og CV via vores rekrutteringssystem ved at bruge knappen ”Søg job”.

Alle ansøgninger behandles fortroligt. Ansøgningsfrist er 26. august 2021. Der afholdes første samtalerunde den 7. september og anden samtalerunde den 15. september 2021. Der gennemføres test mellem de to samtaler.

Kontaktperson(er):
Navn: Niels Würgler Hansen
Stilling: Sygehusdirektør
Email: nielsh@regionsjaelland.dk

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: https://www.regionsjaelland.dk/suh