Overlæge søges til Psykiatriens Hus i Silkeborg Regionspsykiatrien Midt søger en overlæge til Psykiatriens Hus i Silkeborg. Stillingen indebærer arbejde i Team for Depression og Mani. Vi ønsker, at du kan tiltræde stillingen den 1. oktober 2021 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

De ambulante funktioner i Silkeborg er organiseret i et samarbejde med Silkeborg Kommune i Psykiatriens Hus, som omfatter følgende kliniske teams: Psykoseteam, Team for Depression og Mani, Døgndækkende hjemmebehandlerteam med Akut Døgntilbud (regionen har 6 pladser og kommunen har yderligere 6 pladser), ADHD- og Rusmiddelteam, Team for Personlighedsforstyrrelser, OCD og Angstteam og Udredningsteam.

Vi mener, at psykiatriske patienter i vid udstrækning har størst nytte af ambulant behandling i deres kendte omgivelser, og arbejder målrettet med at behandle så mange som muligt ambulant.
Vi har i kraft af Døgndækkende Hjemmebehandling og Akut Døgntilbud mulighed for at give et mere intensivt ambulant behandlingstilbud end traditionelle ambulante enheder.

Om stillingen
Overlægen vil få følgende hovedansvars- og kompetenceområder:

 • Ansvar for at lede behandlingen for patienter indskrevet i Team for Depression og Mani
 • Ansvar for behandling af patienter med foranstaltningsdom iht. Straffeloven
 • Tilrettelægge undersøgelse, diagnosticering og behandling af patienter inden for teamets målgruppe
 • Deltage i det tværfaglige Udredningsteam
 • Vejledning og undervisning inden for eget fagområde
 • Rådgivning og vejledning af eksterne samarbejdspartnere
 • Deltage i videreudviklingen af teamene og samarbejdet med Silkeborg Kommune

Om Teamet
Team for Depression og Mani består af 2 overlæger, afdelingslæge, specialepsykolog, psykolog og 6 sygeplejersker.

Vi lægger vægt på følgende kompetencer

 • Speciallæge i psykiatri
 • Opfyldelse af betingelserne for bedømmelse til en overlægestilling i pågældende stilling
 • Bred psykiatrisk uddannelse
 • Psykoterapeutisk erfaring
 • Undervisningsmæssig erfaring
 • Engagement i tværfagligt samarbejde
 • Erfaring med/interesse for forskning og kvalitetsudvikling
 • Gode samarbejdsevner

Vi kan tilbyde

 • Samarbejde med et engageret personale
 • Gode muligheder for efteruddannelse, afhængig af individuelle ønsker, eksempelvis lederuddannelse, vejlederuddannelse i psykoterapi og uddannelse i kognitiv terapi
 • Muligheder for igangsættelse af forskningsprojekter

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Region Midtjylland og Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af Ny løn.

Generelt er stillingen vagtbærende.  P.t. med en vagtforpligtelse som bagvagt i aktuelt 18-skiftet vagtrul.

Ansøgning bilagt dokumentation for uddannelse, autorisation samt tidligere beskæftigelse, herunder CV, der skal være opdelt i henhold til de 7 lægeroller, indsendes digitalt via stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist mandag d.16. august

Ansættelsessamtaler mandag d. 23. august om eftermiddagen.

Funktionsbeskrivelse samt yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Preben Friis, Regionspsykiatrien Midt, tlf.: 7847 5802 eller på mail:
preben.friis@rm.dk

Du kan finde mere information om Regionspsykiatrien Midt på vores hjemmeside
http://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-midt

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.