Autoriserede psykologer til TUP 1, Team for Ungdomspsykiatri, Ungdomspsykiatrien i Skejby, Børne- og Ungdomspsykiatrisk afd. Vi søger 2 nye psykologkollegaer til at lave god ambulant ungdomspsykiatri i samarbejde med engagerede og fagligt dygtige kolleger og samarbejdspartnere.

Dette job er udløbet

Der er tale om to faste stillinger på fuld tid i Team for Ungdomspsykiatri (TUP 1) i Skejby, dvs. 37 timer pr. uge med tiltrædelse pr. 01.10.21.
Arbejdstiden er placeret på hverdage inden for tidsrummet 7.30 og 18.00.

Afsnittet er beliggende på to matrikler, og stillingerne er med fremmøde i Skejby.
I det samlede TUP 1 arbejdes der vedvarende med harmonisering af tilbuddet til patienter og pårørende.

Team for Ungdomspsykiatri varetager udredning og i mindre omfang behandling af unge fra 14 til 18 (21) år bredt, og i TUP 1 er der primært fokus på ADHD, autisme, OCD, angst og psykoser. Det er afgørende, at du har lyst til det udredende arbejde, da der henvises mange unge til vurdering/udredning.

Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende arbejde med engagerede kolleger i en organisation, der vedvarende er i udvikling. Netop nu arbejder vi med flere nye faglige tiltag, ligesom der fra 01.09.21 sker opdeling i to ambulante ungdomspsykiatriske afsnit TUP 1 og TUP 2.

Team for Ungdomspsykiatri består af: Læger, psykologer, sygeplejersker, socialrådgivere og sekretærer.

Ved ansøgningen vil der blive lagt vægt på:

 • at du er autoriseret psykolog
 • at du har erfaring i forhold til udredende samtaler og psykologisk testning
 • at du har kendskab til og interesse for psykologiske/psykiatriske problemstillinger vedr. unge
 • at du har et godt overblik
 • at du har evne til at etablere tillidsfuld kontakt
 • at du er fleksibel og kan arbejde selvstændigt
 • at du har gode formidlingsevner
 • at du har gode samarbejdsevner

Vi tilbyder dig:

 • en spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger i et tværfagligt team
 • god introduktion og mentorordning
 • muligheder for uddannelse/kurser
 • et højt fagligt niveau
 • godt kollegialt sammenhold og et godt arbejdsmiljø
 • et ledelsesmæssigt fokus på sammenhæng mellem opgaver og ressourcer

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten.

Du kan få flere oplysninger hos psykologkoordinator Pia Ølgod, tlf. 23621683 eller afsnitsoverlæge Susanne Tangelev via afsnitstlf. 78473210, begge Team for Ungdomspsykiatri. Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling på www.bua.rm.dk.

Ansøgningsfrist: d 12.8.21
Samtaler afholdes: d. 18.8.21 kl. 8-13

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2020 4.129 eksterne henvisninger og havde kontakt med 12.580 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2020 et nettobudget på 287,5 mio. kr. og pr. 1/1-2021 523 årsværk fordelt på 555 medarbejdere.

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i 2021 til Gødstrup.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.