Overlæge til Operation og Intensiv, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt En stilling som overlæge ved Operation og Intensiv, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt, er ledig til besættelse pr. 1. september 2021 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Ansvarsområde og primær afsnitstilknytning er tiltænkt at være til intensiv, men der er mulighed for tilpasning efter ansøgers faglige interesser og kompetencer.

Om stillingen
Stillingen ønskes besat med en overlæge i anæstesiologi med en bred faglig baggrund, gerne med færdigheder inden for intensiv – optimalt i form af formaliseret videreuddannelse.

Vi søger en dynamisk overlæge, der aktivt vil medvirke i afdelingens faglige udvikling, herunder undervisning, uddannelse, kvalitetssikring og forskning.

Ansøger bør i ansøgningen forholde sig til de syv kompetenceområder (medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, ledelse/administrator, akademiker, sundhedsfremmer og professionel).

Om Operation og Intensiv
Operation og Intensiv varetager anæstesi- og intensivafsnit, dagkirurgi samt central operationsgang og en sterilcentral.

Den lægelige bemanding består aktuelt af en ledende overlæge, 16 overlæger, 5 afdelingslæger, 4 læger i hoveduddannelsesforløb samt 7 introduktionslæger.

Til dækning af vagtforpligtigelsen på Regionshospitalet Viborg deltager overlægerne i vekslende tilstedeværelses- og boligvagt afhængigt af erfarings- og kompetenceniveau hos de øvrige vagthavende læger i afdelingen.

Derudover deltager overlægerne i tilstedeværelsesvagt på akutlægebilen udgående fra Regionshospitalet Viborg. Til afdelingen er også tilknyttet akutlægebil i Ringkøbing, som bemandes på konsulentbasis.

Afdelingen har et højmonitoreret intensiv afsnit niveau 2 med 10 senge. Derudover døgnåbent opvågningsafsnit.

Der udføres ca. 14.000 anæstesier årligt med udbredt anvendelse af regionale blokader.

Der ydes anæstesi til følgende områder: Kirurgisk gastroenterologi, urologi, mammakirurgi, karkirurgi, ortopædkirurgi, gynækologi/obstetrik, tandbehandling, anæstesi til diagnostisk radiologi, og anæstesi til ECT-behandling i psykiatrisk afsnit.

Der kan rekvireres afdelingens værdipapir her.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har 4.350 ansatte samt et budget på 2,5 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en dynamisk hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Afdelingen er under løbende ombygning, senest oprettelsen af et selvstændigt dagkirurgisk afsnit og i løbet af de næste år skal der bygges et nyt intensiv afsnit med op til 17 sengepladser.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedemidt.dk

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Anæstesi- og Operationsafdelingen.

Løn- og ansættelsesvilkår aftales med udgangspunkt i gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Martin Rostgaard-Knudsen, tlf. 78 44 52 01 / 61 33 81 99 eller funktionsledende overlæge, Intensiv, Christoffer Grant Sølling på tlf. 78 44 52 12.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde senest d. 16. august 2021 med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, hidtidig erfaring og eventuel videnskabelig produktion m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted d. 24. august 2021.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.