Speciallæge med interesse for patientsikkerhed

Dette job er udløbet

Vil du være med til at gøre sundhedsvæsenet mere sikkert for patienterne? Har du lyst til at bruge din kliniske indsigt og viden i samarbejde med andre klinikere og myndigheder, så læring i det danske sundhedsvæsen bliver understøttet? Vil du vide mere om, hvordan de forskellige administrative niveauer i sundhedsvæsenet arbejder sammen? Interesserer du dig for formidling? Så er du måske vores nye afdelingslæge i Vidensformidling og Læring i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Om os
I Vidensformidling og Læring arbejder vi på at forbedre patientsikkerheden på alle mulige måder. Vi indsamler fx viden fra utilsigtede hændelser og formidler til sundhedspersoner, så patientsikkerheden kan forbedres gennem læring. Vi er 18 medarbejdere i et kontor med en stor faglig bredde og mange forskellige kompetencer, som vi bruger til at løse vores mange opgaver, der vedrører patientsikkerhed fx forbedring af medicineringsprocesser, FMK, epikriser, journalføring mv. Vi arbejder bl.a. med webinarer, konferencer, e-learning, film og pjecer.  Derudover står vi for den tekniske udvikling af Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Lige nu er vi i gang med at gøre rapporteringen af utilsigtede hændelser mere brugervenlig og mere lærende.

Dit arbejde
Dine primære arbejdsopgaver vil være at:

  • Identificere områder, der kan være til fare for patientsikkerheden
  • Bidrage til udvikling af læringsindsatser, herunder sikring af det lægefaglige perspektiv
  • Kvalificereing af analyser af utilsigtede hændelser.

Din uddannelse og erfaring
Du er speciallæge og har interesse for administrativ medicin. Er du speciallæge i samfundsmedicin, eller har du erfaring med at arbejde projektorienteret, er det en fordel.

Dine personlige kvalifikationer

  • Du er engageret
  • Du er god til både selvstændige opgaver og opgaveløsning i teams
  • Du har interesse for patientsikkerhed
  • Du har interesse for formidling.

Vi tilbyder
Et spændende job, hvor du vil få indsigt i det centraladministrative arbejde med at facilitere patientsikkerhedsarbejde i det danske sundhedsvæsen, som kan være en nyttig erfaring for dig, der ønsker at bevæge dig i retning af administration og ledelse. Derudover tilbyder vi en spændende og udfordrende hverdag i en behagelig, kollegial stemning, hvor du har gode muligheder for at planlægge din arbejdstid.

Om ansættelsen
Du bliver ansat efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Yngre Læger.

Samtaler afholdes i uge 25.

Kontakt os gerne
Få mere at vide om stillingen ved at ringe til kontorchef, overlæge Lena Graversen, tlf. 27 32 19 24, eller sektionsleder Camilla Rønnov Molin, tlf. 93 51 84 83.

Generelt om styrelsen
I Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder vi for, at det er trygt at være patient. Vores ambition er at skabe værdi i udviklingen af et sikkert og lærende sundhedsvæsen. Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Styrelsen bistår desuden sundheds- og ældreministeren med den centrale forvaltning af forhold vedrørende patienters sikkerhed og forhold vedrørende læring i sundhedsvæsenet.

Vi fører tilsyn med behandlingssteder og sundhedspersoner, og vi autoriserer sundhedspersoner. Vi administrerer desuden rapporteringssystemet om utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, ligesom vi administrerer EU-reglerne om sygesikring ved behandling i udlandet.

På det grundlag bidrager vi til, at sundhedsvæsenet lærer af fejl og forebygger gentagelser.

Vi er mere end 700 medarbejdere og har tilknyttet sagkyndige konsulenter. Styrelsen dækker hele landet og har enheder i København, Kolding, Randers og på Færøerne.

Styrelsen for Patientsikkerhed har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.