Afdelingslæge til Kriminalforsorgen Syddanmarks Sundhedsenhed

Dette job er udløbet

Har du mod på at afprøve nye sider af lægegerningen i en niche i sundhedsvæsenet – der byder på et andet lægeliv med balance mellem arbejde og fritid samt en høj grad af meningsfuldhed – er du måske præcis den kollega, vi søger.

Sundhedsenheden i Område Syddanmark søger afdelingslæger til varetagelse af sundhedsbetjeningen af indsatte i områdets institutioner. Når man bliver indsat i en af Kriminalforsorgens institutioner, overtager Kriminalforsorgen ansvaret for ens sundhedsbetjening. Sundhedsenheden er etableret i 2020 for at samle områdets sundhedsbetjening under en sundhedsfaglig ledelse bestående af en afdelingssygeplejerske og en overlæge.

Det er ambitionen at tilbyde de indsatte en sundhedsbetjening af høj faglighed, der tilgodeser de særlige omstændigheder, der gør sig gældende for de indsatte, så de ved løsladelse har de bedste muligheder for at skabe sig en ny tilværelse.

Sundhedsenheden har siden foråret 2020 gennemgået en stor udvikling og er fortsat under opbygning. Derfor vil du få mulighed for at bidrage til udviklingen af arbejdet i enheden gennem din faglighed. I fællesskab skal vi indfri ambitionen om en fagligt velfunderet sundhedsbetjening, der understøtter sundheden for en særlig gruppe af patienter.

Indhold i stillingen
Arbejdet indebærer konsultationer med akutte problemstillinger, kronikeropfølgning, substitutionsbehandling og sundhedsfremmende samtaler. Behandling varetages på niveau med almen praksis. Indsatte kan efter lægefaglig vurdering henvises til behandling på sygehuset.

Der arbejdes med faste konsultationsdage på de enkelte matrikler. Her ses de indsatte med akutte og kroniske problemstillinger, efter forudgående visitation ved sygeplejersken.
Der er dagligt kontakt til de fleste matrikler via telefon, mail eller videokonsultation, i enkelte tilfælde kan der også være behov for akut vurdering, hvor det vil kræve fremmøde.

Der er i det daglige tid til faglig fordybelse og en meget høj grad af indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet med fleksibilitet under hensyntagen til den øvrige drift.
Der vil være tid til faglig sparring med de øvrige læger og tid til at vedligeholde og opnå relevante kompetencer.

Arbejdet vil overvejende være placeret på de jyske matrikler, men med mulighed for faglig sparring med de nuværende læger.

Du vil opleve at blive fagligt udfordret og få muligheden for at udøve lægegerningen på en meningsfuld måde, hvor du kan bidrage til at give indsatte en mulighed for at komme videre i livet på en god måde. Det sker i samarbejde med en bred vifte af faggrupper, også uden sundhedsfaglig baggrund. Der er på matriklerne tilknyttet psykiatriske konsulenter og fysioterapeuter.

Stillingen giver mulighed for at kombinere med deltidsansættelse andetsteds, for eksempel i almen praksis.

Dine kvalifikationer
Vi forestiller os, at du opfylder følgende:

  • Du er speciallæge i almen medicin, intern medicin eller har anden relevant speciallægeuddannelse
  • Du har gerne erfaring med/interesse for misbrugsbehandling og/eller psykiatri
  • Er struktureret og kan arbejde selvstændigt
  • Opsat på godt tværfagligt samarbejde og er indstillet på vidensdeling
  • Har lyst til at bidrage ind i en organisatorisk enhed under opbygning

Din nye arbejdsplads
Sundhedsenheden i område Syddanmark er etableret i 2020 med det formål at give sundhedsbetjeningen i Kriminalforsorgen Syddanmark et organisatorisk og fagligt løft, hvor der skal sikres en professionel, omkostningseffektiv og ensartet sundhedsbetjening af høj kvalitet på tværs af kriminalforsorgsområdets mange matrikler med et sammenhængende forløb for en patientgruppe med mange forskellige sundhedsrelaterede behov.

Grundlaget for vores arbejde er Kriminalforsorgens vision om at bringe mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet og værdien, at balancere kontrol og sikkerhed på den ene side og støtte og motivation på den anden. Vi har fokus på opgaven i centrum, og du vil få kolleger, der lægger vægt på faglighed og engagement.

Sundhedsenheden betjener omkring 1300 indsatte fordelt på områdets 14 matrikler. Der er tale om indsatte i arrester og fængsler. Der vil således være tale om både korte og længere forløb for de indsatte.

I enheden er der ud over afdelingssygeplejersken og den kliniske overlæge ansat 1 speciallæge i almen medicin, 1 lægesekretær og 21 sygeplejersker.
Lægebetjeningen varetages på nuværende tidspunkt af eksternt tilknyttede lægekonsulenter. Med opstarten af sundhedsenheden har vi påbegyndt en hjemtagning af lægebetjeningen på Fyn og ved besættelse af denne stilling også hjemtagning af lægebetjeningen på de jyske matrikler.

Sikkerhedsarbejdet i Kriminalforsorgen indgår som en naturlig del af jobbet og vægtes meget højt. Der er nultolerance i forhold til vold og trusler.

Løn- og ansættelsesvilkår
Der er tale om en fuldtidsstilling til besættelse senest pr. 1. maj 2021 eller efter individuel aftale. Stillingen kan evt. besættes som deltidsansættelse med en arbejdstid på 15 – 20 timer om ugen.

Løn og ansættelse sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst for læger i Staten, (pt. overenskomsten af 15. august 2019 for læger i Staten).

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen.

Arbejdsstedet vil være forankret i enten Nyborg Fængsel, Vindingevej 36, 5800 Nyborg, Sdr. Omme Fængsel, Holdgårdsvej 142, 7260 Sdr. Omme eller Renbæk Fængsel, Renbækvej 12, 6780 Skærbæk.

Der må påregnes en vagtforpligtelse efter nærmere aftale.

Det er en forudsætning for ansættelse i en af stillingerne, at du, såfremt du indkaldes til samtale, giver dit samtykke til at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.

Ansøgning
Stillingerne kan søges via knappen ”Søg job”, hvor du uploader ansøgning, dokumentation for uddannelse, CV og andet relevant materiale senest den 7. marts 2021.

Der forventes afholdt samtaler i uge 11.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om Kriminalforsorgen, så tag et kig på vores hjemmeside www.kriminalforsorgen.dk eller ring til klinisk overlæge Bertel Vinten Understrup tlf. 7255 8912 eller 7255 2786.

Hvis du ønsker en uformel samtale forud for en ansøgning er du meget velkommen til at kontakte overlæge Bertel Vinten Understrup.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge de ledige stillinger.

Inden en eventuel ansættelse skal vi have modtaget dokumentation for dit CV, f.eks. ansættelsesbeviser og eksamensbeviser. Hvis du indkaldes til samtale, skal du medbringe det originale eksamensvis for den ansættelsesgivende uddannelse sammen med billed-id, f.eks. pas eller kørekort.