Overlægestilling på Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital Har du lyst til ansættelse som overlæge i en dynamisk hæmatologisk afdeling, der er synlig både nationalt og internationalt.

Dette job er udløbet

En stilling som overlæge er ledig til besættelse 1. april 2021 eller efter aftale.

Vi søger en speciallæge i intern medicin:hæmatologi med dokumenteret erfaring inden for de lymfoproliferative sygdomme og lyst til at engagere sig fagligt i patienter med CNS-lymfom og højdosis terapi (HDT).

Om afdelingen
Blodsygdomme har et stort optageområde med hovedfunktion, har regionsfunktion for Region Midt samt højtspecialiseret funktion for Region Midt, Nord og Syd.

Afdelingen har tre klinikker – Klinik 1 med et myeloidt, lymfoidt og myelomatose team, samt Bløderklinik og Hjemmeklinik, Klinik 2 som rummer afdelingens diagnostiske enhed, og sidst en Transplantationsklinik.

Afdelingen har et transplantations sengeafsnit med 12 senge, samt yderligere et sengeafsnit med 33 senge.

Blodsygdomme har eget laboratorium med henholdsvis en flowcytometrisk, molekylærgenetisk og cancercytogenetisk enhed. Der til kommer egen klinisk forskningsenhed med initiering af ca. 10-15 nye kliniske studier årligt.

Afdelingens forskning spænder fra basal forskning til klinisk og epidemiologisk forskning.

Blodsygdomme varetager uddannelse af alle faggrupper, således også præ- og postgraduat uddannelsesforpligtelse af læger.

Se yderligere oplysning om Blodsygdomme i afdelingens årsrapport fra 2019 her.

Om stillingen
Overlægen bliver primært tilknyttet afdelingens lymfoide team, se stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Ønskede kvalifikationer som overlæge

 • Speciallæge i intern medicin: hæmatologi
 • Faglig og praktisk erfaring med diagnostik, behandling og opfølgning af lymfoide sygdomme
 • Parat til at tilegne sig faglig og praktisk viden om CNS-lymfomer og højdosis terapi
 • Faglig og praktisk erfaring med kliniske studier og evne til at bringe den erfaring i spil i samarbejde med afdelingens kliniske forskningsenhed
 • Evne til at sætte patienten i centrum og lave patientforløb af høj faglig kvalitet
 • Dokumenteret forskningsmæssig erfaring og interesse for lymfoide sygdomme
 • Kendskab til/erfaring med det nationale og internationale arbejde i Dansk Lymfomgruppe (DLG) og Nordisk Lymfomgruppe (NLG), samt Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprograms (RKKP) databaser og retningslinjer
 • Erfaring med og flair for tværfagligt samarbejde
 • Evne til at gå forrest med at skabe og vedligeholde et godt arbejdsmiljø.

Vi kan tilbyde dig

 • Ansættelse i en overlægestilling
 • Lægefagligt ansvarsområde inden for lymfoide sygdomme og specielt CNS-lymfom i samarbejde med afdelingens øvrige speciallæger i teamet
 • Engagerede speciallægekolleger
 • Mulighed for i samarbejde med afdelingens kliniske forskningsenhed og/eller afdelingens eget laboratorium at udføre klinisk og/eller basal forskning.

Vi forventer af dig, at du

 • er aktiv og engageret i både faget og patienterne, samt i det tværfaglige samarbejde
 • bidrager positivt til et fortsat godt arbejds- og uddannelsesmiljø
 • har personlige egenskaber som loyalitet, ansvarlighed, åbenhed og beslutningsdygtighed.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for de syv lægeroller. Sammen med ansøgningen udfyldes skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.

Overlægen indgår i afdelingens bagvagtslaget, der pt. er 12-skiftet. Afdelingens bagvagtslag indgår i arbejdet i Aarhus Universitetshospitals Akutafdeling alle ugens dage fra kl. 15-17.

Yderligere oplysninger
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 23. februar 2021.

Yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen kan fås ved kontakt til:
ledende overlæge Niels Frost Andersen på  nielande@rm.dk  eller på 6170 9390 eller oversygeplejerske Marie Møller på marimoel@rm.dk eller på 4014 7965.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.