Psykiatridirektør: Vi kigger på ventelisterne

Psykiatridirektør: Vi kigger på ventelisterne Vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Peter Treufeldt, genkender problemet med stigende ventelister på flere af regionens OPUS-team.

Det er vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Peter Treufeldt, der har ansvaret for regionens syv OPUS-team. Han genkender problemet med stigende ventelister på flere af regionens OPUS-team.

»Det har overrasket os, at de forskellige OPUS-team er blevet så hurtigt fyldt op, men ventetiden er selvfølgelig uhensigtsmæssig, og det skal vi have gjort noget ved,« siger Peter Treufeldt. 

Han understreger dog, at de unge skizofrene, som står på venteliste til et behandlingsforløb i et OPUS-team, ikke lades i stikken, men bliver behandlet i distriktspsykiatrien.

»Det er en god behandling, selv om den selvfølgelig ikke er så intensiv som i et OPUS-forløb,« siger han.

Han ser flere muligheder for at mindske ventetiden for regionens unge skizofrene patienter. En af mulighederne er at oprette et eller flere OPUS-team, men det afhænger af, om satspuljemidler gør det muligt. Og det har regionen først overblik over i løbet af foråret, siger Peter Treufeldt.

»Desuden skal vi være sikre på, at det er de rigtige patienter, som benytter OPUS-tilbuddet. Jeg ved, at flere OPUS-team har patienter med en skizotypisk sindslidelse, og altså ikke en begyndende skizofreni. Patienter med skizotypisk sindslidelse har en personlighedsforstyrrelse, der ikke altid er så alvorlig som en debuterende sindssygdom og derfor kan behandles andre steder i nogle af tilfældene. Derfor skal vi helt overordnet være sikre på, at det er den rigtige målgruppe, vi behandler på de forskellige OPUS-team,« siger Peter Treufeldt.

Han kan dog ikke sige, hvor mange patienter med skizotypisk sindslidelse der behandles i OPUS-regi eller på hvilke OPUS-team.

Endelig vil regionen kigge på, om personalet kan tage vare på flere patienter end i dag, hvor hvert personalemedlem har ansvaret for 11 patienter.

»Vi taler om en behandlingsmæssig succes, og antallet af patienter har overrasket os. Derfor skal vi nu have undersøgt meget nøje, om der er tale om en pukkel, eller om behovet på længere sigt er så stort,« siger Peter Treufeldt.