Ministerium blåstempler dokumentationskrav til praktiserende læger

Ministerium blåstempler dokumentationskrav til praktiserende læger Region Midtjylland og Praktiserende Lægers Organisation har sendt en fælles skrivelse ud til de praktiserende læger, der handler om tilbagebetaling af honorarer for samtaleterapi.

Region Midtjylland må gerne bede de praktiserende læger i regionen om dokumentation for, at de har haft et forløb med samtaleterapi.

Det har Sundheds- og ældreministeriet slået fast i en skrivelse, som regionen og de praktiserende læger i Region Midtjylland nu har sendt ud til lægerne.

Dagens Medicin har tidligere beskrevet, at 398 læger havde modtaget et brev fra regionen med krav om tilbagebetaling af honorarer, fordi regionen ikke mente, at der havde været det antal samtaler, der skulle til for at kunne få betaling for en samtaleterapi.

Kunne lægerne ikke dokumentere mindst én efterfølgende samtale, ville regionen derfor konvertere ydelsen til en almindelig konsultation med efterfølgende krav om tilbagebetaling af differencen mellem de to honorarer på ca. 200 kr.

Henvendelsen fra regionen skabte røre, da en del læger har været i tvivl om, hvorvidt regionen har haft hjemmel til at bede om dokumentation for, at behandlingerne har fundet sted.

Men nu har regionen og Praktiserende Læger Organisation i Region Midtjylland sammen sendt et brev til lægerne, som indeholder en udmelding på området fra Sundheds- og ældreministeriet.

I brevet står der, at:

»Sundheds- og ældreministeriet skriver, at sundhedsloven ikke er til hinder for, at en sundhedsperson kan videregive hele eller dele af journaler til regionen, hvis det sker til brug for regionernes tilsyns- og kontrolopgaver med sygesikring, herunder af, om de afregnede ydelser reelt er afholdt.«

Yderligere står der:

»Ministeriet skriver videre, at de praktiserende læger ikke har pligt til at videregive oplysninger til regionen, og regionen kan således ikke i medfør af sundhedsloven afkræve oplysninger fra de praktiserende læger,« står der.

Lasse Guldbrandsen, der er kontorchef i Koncernøkonomi i Region Midtjylland er glad for, at der er kommet en afklaring.

»Nu har PLO fået bekræftet, at regionen som ansvarlig myndighed kan efterspørge dokumentation, hvis der er behov for det. Hvis lægen synes, det er at bringe sig selv i en forfærdelig situation, kan man vælge at lade være med det, men så har vi mulighed eller pligt til at sige, at så er der ikke grundlag for betaling,« siger Lasse Guldbrandsen.

Regionen vil foretage konverteringen efter 31. oktober i år, men Lasse Guldbrandsen forventer ikke, at der vil komme mange indvendinger fra lægerne.

»Det er mange, der har sagt, at det er sanktioner. Men man skal huske på, at korrektionerne er alene baseret på lægernes egne regninger. Derfor har vi heller ikke forventninger om, at der er mange korrektioner. Ellers er der noget galt med den måde, de sender regninger ind på,« siger Lasse Guldbrandsen.

Kommentarer

 1. Triste, smålige og ubegavede udmeldinger fra en kontorchef, en region og et sundhedsministerium – hvor man nu går åbenlyst efter manden – og ikke efter bolden.
  Hvor man nu i kontrollant regimets navn vil snage i journalerne, læse lægens notater om en medborger med psykiske problemer, en medborger der har brug for trygheden i lægens konsultation og med tro på ” at det her er mellem dig og mig”. “Det kommer ikke videre”.
  Hvor man fuldstændig har mistet den sunde fornuft og glemt hvad det hele handler om: nemlig at vi er der for patienternes skyld, at vi hver dag strækker os i alle mulige retninger og bøjer regler for at i imødekomme patienternes behov og krav. Hvor jeg hver dag bliver så optaget af en faglig problemstilling, at det der med at få de rigtige ydelser regningen på mange gange smutter for mig og formentlig for langt de fleste af mine kolleger derude – bliver væk i det arbejde, vi er optaget af.
  Hvor det er så vigtigt for et velfungerende Sundhedsvæsen og for patienterne at vi arbejder sammen, hjælper hinanden, har tillid til hinanden og stoler på hinanden. Hvor vi har respekt for hinanden og hinandens arbejde. Os – de praktiserende læger, regionerne, sundhedsministeriet kommunerne etc
  Desværre kan det ikke aftvinge respekt, god tone og godt samarbejds miljø, at vi nu for Gud ved hvilken gang bliver nedgjort, mistænkelig gjort og nu også truet med slet ikke at få noget som helst for det arbejde, vi præsterer hver eneste dag.
  Det er meget svært at se nogen fremtid i dette “samarbejde”. Og det er rigtig ærgerligt.
  Jeg kunne håbe, at man i regionerne generelt blev lidt mere imødekommende overfor vores arbejde. Havde mere respekt for det og gik i større sko. Begyndte at se sammenhænge og forstå basale ledelses strategier, som at ros og anerkendelse og samarbejdsvilje er langt mere givtigt i forhold til at nå et fælles mål (at have en velfungerende primær sektor) end mistro, arrogance, mangel på respekt og forståelse, sanktionering hvis man ikke makker ret. Parametre der er udtryk for en utrolig gammeldags ledelsesstil!
  Men desværre lader der ikke til at være meget, der peger i den retning – og derfor
  håber og beder jeg nu til, at PLO én gang for alle sætter foden ned og får sagt fra.
  Det er nedværdigende og ydmygende at blive ved med at finde sig i så arrogant en tone, som formidles i denne artikel.
  Mvh Helene Larsson

 2. Det er en vanskelig problematik idet at vi risikerer,at selv om vi har aftalt et forløb med patienten og sat extra tid af til samtalen, at pt. melder afbud eller udebliver fra samtale 2 og øvrige samtaler.
  Så er det som regel for sent at rette regning 1 og i øvrigt irriterende at bruge tid på.
  Det er noget PLO bør tage op i næste overenskomstforhandling så vi ikke skal spilde mere tid på denne problematik.
  En samtale hvor der er sat 30 minutter af er en samtale uanset forløb og der er faktisk patienter der profiterer af en samtale

Skriv kommentar