Peter Marckmann ny overlæge i Roskilde

Peter Marckmann ny overlæge i Roskilde Dr. med. Peter Marckmann er udnævnt som overlæge ved Medicinsk Afdeling på Roskilde Sygehus, hvor han har arbejdet som vikar siden august sidste år.

Peter Marckmann er 56 år og blev lægevidenskabelig kandidat fra Odense Universitet i 1982. I 1995 opnåede han den medicinske doktorgrad, blev i 2004 speciallæge i intern medicin og i 2008 speciallæge i nefrologi.

Fra ansættelser ved blandt andet de nefrologiske afdelinger på Herlev Hospital og Odense Universitetshospital har Peter Marckmann solid klinisk erfaring. Som overlæge med forskningsansvar og professor ved nyremedicinsk afdeling på Odense Universitetshospital stod Peter Marckmann i 2009 i spidsen for at etablere en nyremedicinsk forskningsenhed.

Peter Marckmann var i 1993-2000 lektor, projektleder og administrativ leder for forskningsgrupper ved Forskningsinstitut for Human Ernæring på Landbohøjskolen/KU.

Peter Marckmann har publiceret mere end 100 videnskabelige arbejder. Gennem årene har Peter Marckmann holdt talrige foredrag, har medvirket som faglig ekspert i en række radio- og tv-indslag og har betydelig erfaring som underviser, også postgraduat.

I over 30 forskellige tidsskrifter har Peter Marckmann været bedømmer, blandt andet i fire år i “Editorial Board” for British Journal of Nutrition.

I 2009 modtog Peter Marckmann Dagens Medicins specialpris Den Gyldne Skalpel for sit banebrydende arbejde med at dokumentere slutfølger ved brug af kontrastmidlet Omniscan.