Patientforeninger får indflydelse på tilsyn
»På sigt kan patientdeltagelse i tilsyn måske også komme på tale, men indtil videre begynder vi med at inddrage dem i tilrettelæggelsen af tilsyn og målepunkter for behandlingsstederne,« siger direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne-Marie Vangsted.

Patientforeninger får indflydelse på tilsyn Styrelsen for Patientsikkerhed vil have patienter og patientforeninger med ved bordet, når tilsyn og patientrettet kommunikation skal tilrettelægges.

Patienter og patientforeninger skal inddrages langt mere. Det er målet for en ny strategi, som Styrelsen for Patientsikkerhed fremlægger på torsdag.

»Patienterne kan hjælpe os med at gøre vores arbejde bedre,« siger direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne-Marie Vangsted.

Konkret har styrelsesdirektøren tænkt sig at række ud til de danske patientforeninger og invitere dem med til arbejdet med at tilrettelægge styrelsens tilsyn med sundhedsvæsenet. Med etableringen af det risikobaserede tilsyn ved årsskiftet fik styrelsen ansvaret for tilsyn med hele sundhedsvæsenet, lige fra almen praksis og hospitaler til fysioterapeuter og tandlæger.

»Patienter og patientforeninger har en stor viden om patientsikkerhed, som vi gerne vil bringe i spil,« siger styrelsesdirektøren.

»Målet er et mere kvalificeret tilsyn,« forklarer hun.

 

Skal ikke med ud på tilsyn

Store patientforeninger, såsom paraplyorganisationen Danske Patienter, er allerede repræsenteret i eksempelvis Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, men med den nye strategi kommer de altså også til orde i forhold til tilsyn.

Samtidig håber Styrelsen for Patientsikkerhed, at det vil lykkedes at inddrage en lidt bredere skare af patientforeninger, end det ofte ses.

»Vi vil gerne høre, hvad der rører sig derude,« forklarer styrelsesdirektør Anne-Marie Vangsted.

»I vores nævn og følgegrupper sidder der kun et par af de allerstørste patientforeninger. Men der er en kæmpe underskov af små og mellemstore patientforeninger, som sidder med en stor viden. Den vil vi gerne bringe i spil, så vi får det bedste udgangspunkt for at sætte effektivt ind med tilsyn og læringsaktiviteter.«

I andre lande går man endnu længere og tager patienter med ud på selve tilsynene. Så vidtgående er den nye danske strategi dog ikke.

»Det er meget interessant at se, hvad der sker i eksempelvis England. På sigt kan patientdeltagelse i tilsyn måske også komme på tale, men indtil videre begynder vi med at inddrage dem i tilrettelæggelsen af tilsyn og målepunkter for behandlingsstederne.«

 

Skal give gode råd til patient-information

Styrelsen for Patientsikkerheds nye borger- og patientinddragelsesstrategi går på to ben. Udover at give patienter og patientforeninger mulighed for at påvirke tilrettelæggelsen af tilsyn, forsøger styrelsen at få patienternes indspark til styrelsens direkte kommunikation til patienterne, eksempelvis når de indberetter klager eller vil anmelde en utilsigtet hændelse.

Allerede 1. marts afholdt styrelsen således et møde med repræsentanter fra ni forskellige patientforeninger, der har resulteret i, at styrelsen nu vil producere en video, der skal på så pædagogisk vis som muligt informere om de muligheder for at klage og henvende sig, hvis man er utilfreds med sin behandling.

»Det kom frem på mødet, at mange patienter og patientforeninger synes, at det er svært at finde vej i systemet,« siger styrelsesdirektør Anne-Marie Vangsted.

»Det skulle den nye video gerne lave om på, for det er vigtigt, at det ikke kun er det sundhedsfaglige personale, der indberetter sådan noget om utilsigtede hændelser. Vi kunne godt tænke os, at patienterne i højere grad kom på banen.«

Skriv kommentar