Vikariat for læge til Høreklinikken Viborg

Dette job er udløbet

Et 6 måneders vikariat for læge ved Høreklinikken i Viborg, som organisatorisk hører under Øre-, Næse-, Halsafdelingen, Regionshospitalet Gødstrup ønskes besat 01.07.2023 eller efter aftale.

Der ønskes en læge med interesse indenfor det audiologiske felt, herunder også indenfor børneaudiologi samt tinnitus.
Der tilbydes nødvendig teoretisk uddannelse, men erfaring indenfor feltet vægtes højt.

Øre, -Næse-, Halsafdelingen, Regionshospitalet Gødstrup, er en af to øre-, næse-, halsafdelinger i Region Midtjylland, og har således et optageområde på knap 550.000 indbyggere. Det er en afdeling med høj faglighed og omhu. Dette sikres ved godt uddannelsesmiljø og i samarbejde med kollegaer på tværs af fagligheder.

I audiologisk regi er der to høreklinikker tilknyttet afdelingen. En placeret i Holstebro med ca. 5000 patienter pr år, samt en høreklinik placeret på Regionshospitalet Viborg, hvor der ses 7300 patienter pr år. I høreklinikken i Viborg er der ansat en overlæge og derudover en afdelingslæge. Det er primært i Viborg vikariatet er tilknyttet.

Afdelingen er ligeledes universitetsklinik og har således et rigt forskningsmiljø. Dokumenteret forskning eller interesse herfor vægtes derfor højt.

Patienterne er også en meget vigtig medspiller, og det forventes at du besidder gode kommunikative egenskaber.

Vi vægter en bæredygtig arbejdsplads, hvor fællesskab både internt på afdelingen samt på sygehuset og i resten af regionen er en vigtig værdi. Der forventes derfor at du bidrager positivt ind i disse fællesskaber.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Vagt
Ansættelsen er vagtfri.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.

Flere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til cheflæge Anne Louise Christensen, anebch@rm.dk; 29932046.

Ansøgningsfristen er den 10.06.2023.

Samtalerne forventes afholdt den 14.06 2023.

Søg stillingen via ”Søg job”-knappen