Vicedirektør med lægefagligt ansvar til Nykøbing F. Sygehus Vil du være med til at udvikle Nykøbing F. Sygehus til et stærkt akutsygehus og en vigtig arbejdsplads i den sydlige del af Region Sjælland?

Dette job er udløbet

 

Brænder du for strategisk ledelse og vil du gå foran i samarbejdet med klinikkerne om at udvikle vores sygehus til et moderne og attraktivt behandlingssted med fokus på høj kvalitet i patientbehandlingen?

Så er det dig, vi søger som vicedirektør med lægefagligt ansvar på Nykøbing F. Sygehus.

Nykøbing F. Sygehus er et af fire akutsygehus i Region Sjælland. Vi har øget aktiviteten over de seneste år og sygehuset udvikler sig i tråd med regionens sygehusplan frem mod 2022.

Vicedirektør med fokus på høj faglighed, patientsikkerhed, forskning og rekruttering

Du bliver en del af sygehusledelsen, som består af en sygehusdirektør og to vicedirektører med henholdsvis lægefagligt og sygeplejefagligt ansvar. Sygehusledelsen har samlet set det overordnede ledelsesmæssige ansvar for sygehusets økonomi, strategi, drift og udvikling og vores arbejde tager udgangspunkt i sygehusets strategi frem til 2020.

Under missionen ”sammen skaber vi et stærkt akutsygehus” skal du, som en del af sygehusledelsen, realisere visionen om, at patienten altid oplever sikker og professionel behandling. Vi har prioriteret 4 indsatsområder, der alle bidrager til at sætte Nykøbing F. Sygehus på landkortet som et stærkt akutsygehus

 • Vi leverer og udvikler høj faglighed
 • Vores patientinddragelse og service er blandt de bedste i Danmark
 • Vi går foran med at udvikle nye organisations- og samarbejdsformer
 • Vi er en attraktiv arbejdsplads med høj medarbejderinvolvering

​Som vicedirektør med lægefagligt ansvar vil du blandt andet få ansvaret for at bringe strategiens målsætning om høj faglighed ud i den kliniske hverdag. Gennem tæt samarbejde med sygehusets klinikere, skal du bidrage til, at vi går nye veje i udviklingen og sikringen af den faglige kvalitet. En fokuseret indsats vil være udviklingen af særlige faglige funktioner, som er målrettet områdets behov i forhold til sygdomsprofil og nærhedsprincip.

En anden fokuseret indsats for den kommende vicedirektør vil være en styrkelse af sygehusets forskningsprofil. Der forskes i dag på sygehuset, både internt og i LOFUS befolkningsundersøgelsen, men du skal være med til at styrke forskningsaktiviteterne i tæt samarbejde med lokale forskere og eksterne samarbejdspartnere. Du bliver formand for sygehusets forskningsråd og vil indgå i forskningsfora på regionalt niveau.

Nykøbing F. Sygehus har stort fokus på patientsikkerhed og patientinddragelse og du vil som vicedirektør få til opgave at sikre, at der er sker en løbende kvalitetssikring af behandlingen og at vi gennem læring, sikrer forebyggelse i alle led af patientforløbet. Et særligt innovationsområde er at øge patientinddragelsen med det formål at skabe god service og mere værdi i patientforløbene.

Sammen skal vi finde nye muligheder for at styrke tiltræknings- og rekrutteringsindsatsen af sundhedsfaglige medarbejdere. Der er i 2018 afsat 15 mio. kr. af Regionsrådet til at arbejde videre med at løse rekrutteringsudfordringerne i regionens sydlige del med udgangspunkt i Nykøbing F. Sygehus. Du skal sammen med den øvrige sygehusledelse og i tæt samarbejde med klinikkerne skabe muligheder og rammer for, at sygehuset er en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder kompetent og motiveret personale.

Vicedirektøren har endvidere en vigtig opgave i sikre optimering af sammenhænge i behandlingsforløb og kvalificering af opgavefordelingen, så sygehusets patienter garanteres behandling indenfor de lovmæssige krav. Dette fordrer, at vicedirektøren har et tæt og konstruktivt samarbejde med regionens øvrige sygehuse.

Du kommer til at varetage lægefaglige opgaver for sygehuset i regionale fora såvel som opgaver for Region Sjælland i regionale og nationale fora.

Du kan læse mere om strategien for Nykøbing F. Sygehus 2020 her

Din profil

Som vicedirektøren med lægefagligt ansvar ser vi gerne har du har følgende kvalifikationer

 • Overlægekvalificeret speciallæge, herudover gerne dokumenterede forskningsmæssige kvalifikationer.
 • Ledelsesmæssig uddannelse, gerne på masterniveau eller lign.
 • Dokumenteret ledelsesmæssig erfaring og positive resultater fra tidligere ledelsesansættelser, herunder ledelse på strategisk niveau og ledelse af ledere
 • Indgående kendskab til opgaver og udvikling inden for sygehuse- og sundhedsområdet, herunder økonomiske og faglige styrings- og ledelsesredskaber.
 • Erfaring inden for ledelse af et eller flere af områderne: forskning, uddannelse og innovation
 • Erfaring med ledelsesopgaver i en politisk styret driftsorganisation, herunder erfaring med strategi- og forandringsledelse
 • Et stærkt netværk blandt sundhedsprofessionelle og andre aktører i sundhedsvæsnet

Dine personlige og ledelsesmæssige kompetencer

Som vicedirektør skal du kunne bevæge dig på det strategiske niveau og vise lederskab i alle sammenhænge. Du skal gå forrest i arbejdet omkring udvikling og driftsoptimering og bidrage til, at der tænkes og handles på nye måder. Du skal være synlig og nærværende og fungere som tæt sparringspartner for afdelingsledelserne både i forhold til konkret opgaveudførsel, faglige problemstillinger og udvikling af afdelingerne.

Du er ambitiøs, respekteret og anerkendt for din faglighed. Du har en høj faglig og personlig integritet og sætter hensynet til patienten højest. Din ledelsesstil er en kombination af analytisk og strategisk tankegang samt visionære og realistiske ideer, og du forstår betydningen af, at den overordnede ledelse af Nykøbing F. Sygehus foregår i et politisk beslutningsmiljø.

Du er resultatorienteret, og kan skære igennem og stå fast, når det er nødvendigt. Du kan bevare overblikket og roen i pressede situationer. Du er en stærk og troværdig kommunikator, som sikrer et relevant informationsniveau og du formidler konstruktivt på alle niveauer – og på tværs af faglige og organisatoriske skel.

Du skaber entusiasme og opbakning omkring dig til strategien og til de ambitiøse resultatkrav, du stiller. Du formår gennem samarbejde, tillid og dialog at skabe følgeskab og bedre løsninger.

Og så er du passioneret, engageret, har humor og sætter pris på godt kollegaskab med både ledelseskollegaer og medarbejdere.

Vilkår

Ansættelsesvilkår forhandles i henhold til aftale for lægelige chefer. Tiltrædelse snarest muligt.

Ansøgning

Ansøgere til stillingen bedes fremsende en motiveret ansøgning og cv via vores rekrutteringssystem ved at klikke på knappen ”søg jobbet”.

For spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte sygehusdirektør Ricco Dyhr, 20 78 02 38.

Det er Odgers Berndtson A/S ved partner Eva Zeuthen Bentsen, som forestår search- og udvælgelsesprocessen samt deltager i samtalerne. Kontakt gerne Eva Zeuthen Bentsen på tlf. 20 86 03 25 for yderligere informationer.

Første samtalerunde finder sted d 29. august. Udvalgte kandidater går videre til anden samtalerunde, der finder sted d. 12. september. Der vil være testforløb for kandidater mellem første og anden samtalerunde.

 

Kontaktperson(er):
Navn: Ricco Norman Dyhr
Stilling: Sygehusdirektør
Email: rnd@regionsjaelland.dk
Mobile: 20 78 02 38

 

Om Nykøbing F. Sygehus – Sammen skaber vi et stærkt akutsygehus
Fundamentet for Nykøbing F. Sygehus er de tre grundlæggende værdier: Pas på patienten, pas på økonomien og pas på hinanden. Det kommer til udtryk gennem en høj grad af patient – og medarbejderinddragelse. Vores sygehus er kendetegnet ved at gå forrest, når det gælder udvikling af nye organisations – og samarbejdsformer med fokus på spydspidsfunktioner især inden for multisyge og tværsektorielle indsatser.

Vi er en attraktiv arbejdsplads, der vægter efteruddannelse og faglighed højt, ligesom forskning er en prioriteret del af det tværfaglige samarbejde. Placeret med udsigt over naturskønne Guldborgsund er Nykøbing F. Sygehus det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, både som uddannelsessted, arbejdsplads og som akutsygehus med højeste faglighed og service. Læs mere om Nykøbing F. Sygehus her.