Sygeplejefaglig leder til Hjemmesygeplejen – GENOPSLAG I en driftig og udviklingsorienteret kommune med mere end 87.500 indbyggere søges en sygeplejefaglig leder til Hjemmesygeplejen

Dette job er udløbet

Vil du være med til at forankre og sætte retning i den forestående reorganisering af Sygeplejen i en af Danmarks større kommuner? Vil du tage del i arbejdet om at løfte kvaliteten af det sygeplejefaglige område til gavn for kommunens borgere? Kan du sætte retning og lede sygeplejefaglige medarbejdere og ledere gennem en tid med organisatoriske forandringer? Så er stillingen som sygeplejefaglig leder i Horsens Kommune, Sundhed og Omsorg, måske noget for dig!

Situationen i Sundhed og Omsorg 
Sundhed og Omsorg er en del af direktørområdet Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune. Sygeplejen i Sundhed og Omsorg er lige nu i gang med en spændende reorganisering, der har til formål at løfte både kvalitet og effektivitet på området gennem fokus på bedst mulig og mest udbytterig udnyttelse af den enkelte medarbejders kvalifikationer, kompetencer og tid.

Sygeplejen organiseres fremover i følgende tre nye afdelinger:

  • Hjemmesygeplejen Øst
  • Hjemmesygeplejen Vest
  • Akutteam og Sygeplejekoordinationen.

To kompetente ledere er allerede fundet og nu søges den tredje og sidste vigtige brik – en sygeplejefaglig leder til Hjemmesygeplejen Øst eller Vest. Det nyetablerede ledelsesteam får en afgørende rolle i at implementere den nye organisering og lede driften af sygeplejen i fremtiden.

Den kommende sygeplejefaglige leder til Hjemmesygeplejen Øst/Vest får med den fremtidige organisering det daglige ansvar for ledelse og drift af ca. 40 medarbejdere i sygeplejen.

Fælles ledelsesansvar 
Horsens Kommunes reorganisering af Sygeplejen er en væsentlig ændring i Sygeplejen og i organisationen som helhed, og der bliver i den kommende tid et markant fokus på at få implementeret den nye organisering. Som sygeplejefaglig leder vil man således i samarbejde med den øvrige ledergruppe i Sygeplejen blive en vigtig medspiller – gennem den nye organisering – i at sikre den fremtidige drift af Sygeplejen til gavn for den enkelte borger.

Profilen
Der ønskes en erfaren og kompetent leder med uddannelse som sygeplejerske, sygeplejefaglig baggrund, erfaring fra en politisk ledet organisation, nogen ledelseserfaring samt gerne færdiggjort diplomuddannelse.

Du kan læse mere om stillingen, forventningerne hertil samt ansættelsesproceduren i det uddybende notat her og bilag her.

Interesserede kan kontakte Jesper Lund fra Mercuri Urval på telefon 4045 3435 for en fortrolig drøftelse af muligheder og vilkår i stillingen. Desuden kan der rettes henvendelse til sundhedscenterleder Lone Nygaard Boysen fra Horsens Kommune på telefon 2479 0103 eller funktionsleder for Hjemmesygeplejen og akutsygeplejen Jeanette B. Rumph på telefon 4098 8564 for yderligere oplysninger.

Du kan ligeledes finde mere information om Horsens Kommune på www.horsens.dk.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV via Mercuri Urval (referencenummer: DK-04148). Ansøgningsfristen udløber den 12. januar 2018, kl. 10.00.