Specialpsykolog med lyst til ledelse søges til Klinik for Spiseforstyrrelser Voksen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Århus Universitets Hospital og Regions Hospital Gødstrup Vil du pr. 1. september 2023 eller snarest derefter være leder i en dynamisk afdeling med kort vej fra beslutning til handling, handlefrihed og højt fagligt niveau? Brænder du for at arbejde i en klinik, hvor patienternes behandling er i centrum? Så har vi stillingen som funktionsledende specialpsykolog i klinik for spiseforstyrrelser/ PKS for voksne og hører gerne fra dig.

Dette job er udløbet

Du vil blive en del af en afsnitsledelse, som består af en oversygeplejerske og dig som funktionsledende specialpsykolog, der samarbejder i et tæt ledelsesteam, og som arbejder ud fra et fælles ledelsesgrundlag. Derudover vil du for nuværende

indgå i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdelings (BUA) samlede lederteam bestående af 19 afsnitsledere (afdelingssygeplejersker og afsnitsledende overlæger samt afdelingsledelsen) som alle arbejder mod ét fælles BUA på tværs af afsnit.

Det er et ønske at samle alle voksenafsnit i voksenpsykiatrien, hvorfor PKS-VO lige nu gennemgår en proces, hvor formålet er, at afsnittet skal overflyttes til Afdeling for Depression og Angst (ADA). Hvis beslutningen træder i kraft, betyder det, at du vil overgå til en ny ledelse i ADA i efteråret 2023.

 

Om klinikken

Psykiatrisk klinik for voksne (PKS-VO) varetager den hospitalsbaserede ambulante psykiatriske udredning og behandling af moderate til svære spiseforstyrrelser fra 18 år. PKS-VO består af 2 ambulatorier fordelt på 2 matrikler i Skejby og Gødstrup.

Der behandles i klinikken patienter med anoreksi, bulimi og BED. Der udredes og behandles på hovedfunktions-, regionsfunktions- og højtspecialiseret niveau.

Behandlingen er ofte langvarig og foregår som en kombination af individuelle samtaler og gruppebehandling. Vi har i afsnit fokus på patient- og pårørende inddragelse.

Klinikken har et tæt samarbejde med både somatiske og psykiatriske sengeafsnit. Der er fokus på at skabe gode overgange i det sammenhængende for patienterne i deres forløb.

Personalegruppen er bredt tværfagligt sammensat med både psykologer, distriktssygeplejersker, læger, fysioterapeut, diætister, socialrådgivere, ergoterapeut og sekretærer.  Vi har en høj faglig standard og arbejder løbende med at udvikle arbejdsmetoder og kvalitetssikre behandlingen i et tværfagligt samarbejde.

 

Der er fokus på:

 • At give den bedst mulige udredning og behandling til mennesker med spiseforstyrrelser, der tilhører målgruppen for psykiatrisk behandling.
 • At inddrage patient og pårørende i behandlingen
 • At samarbejde på tværs af afsnit, teams og sektorer med den højest mulige kvalitet.
 • Den kommende organisatoriske forandringsproces, hvor klinikken flytter fra BUA til voksenpsykiatrien.
 • At sikre et godt arbejdsmiljø.
 • Et PKS fordelt på to matrikler.

 

Vi lægger vægt på:

 • At du er specialpsykolog.
 • At du har erfaring med ledelse af en tværfagligt sammensat personalegruppe og kan bidrage til den fortsatte udvikling af denne – og skabe følgeskab.
 • At du har omfattende kliniks erfaring med spiseforstyrrelser og er godt psykoterapeutisk funderet.
 • At du er udviklings- og forskningsorienteret samt har undervisningserfaring.
 • At du er beslutningsdygtig, og inddragende.
 • At du har lyst til og flair for at indgå i forandringsprocesser, og har mod på at etablere en klinik i en ny organisering.
 • At du er modig, tør sætte retning og afprøve nye tiltag.
 • At du er systematisk og har et godt overblik.

 

Vi kan til gengæld tilbyde:

 • En klinik med engagerede medarbejdere, der bidrager til at nå den fælles opgave.
 • Et afsnit, der har en høj faglighed og som værner om den, og hvor der er plads til både alvor og humor.
 • Mulighed for at have fokus på ledelsesopgaven og mulighed for videreuddannelse.
 • Et tæt samarbejde med den øvrige ledelseskreds og afdelingsledelsen
 • Et veltilrettelagt introprogram med tilknyttet mentor

 

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere.

Afdelingen modtog i 2022 5.337 eksterne henvisninger og havde kontakt med omkring 10.000 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2022 et nettobudget på godt 300 mio. kr. og pr. 1/1-2023 514,5 årsværk fordelt på 556medarbejdere.
Ansøgningsfrist d. 19. juni 2023

Ansættelsessamtaler gennemføres 27. juni 2023

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til chefsygeplejerske Camilla Havsteen tlf. 2115 3523 eller chefsygeplejerske Maja Moeslund Skau tlf. 9116 8610

Søg stillingen via ”Søg job”-knappen