Speciallæge til psykiatrisk klinik 2 – team for mani og depression ved Regionspsykiatrien Horsens Vi søger en speciallæge i psykiatri (afd.læge eller overlæge) til klinik 2 – team for mani og depression. Stillingen er som udgangspunkt på fuldtid og med ansættelse 1. oktober 2022 eller efter aftale. Som medarbejder i klinik 2 refererer du til cheflægen og oversygeplejersken i afsnittet.

Ansøgningsfrist: 15/08/2022 Psykiatrien

I klinik 2 finder du ud over team for depression og mani også team for angst og OCD, team for personlighedsforstyrrelser, team for ældrepsykiatri samt team for psykiatrisk udredning.
Team for mani og depression er sammensat tværfagligt af læger, psykologer, sygeplejersker, ergoterapeut og socialrådgiver.
Det tværfaglige arbejde vil du finde i både klinikken, resten af afdelingen og i samarbejdet med eksterne parter som fx almen praktiserende læge.

Vi ønsker os en speciallæge, der kan arbejde struktureret med udrednings- og behandlingsopgaver i en tværfaglig ramme, og som selvstændigt kan planlægge sit arbejde efter aftale med funktionsledelsen. Vi er åbne for nye input og konstruktiv kritik, og samtidig skal lægen bidrage med faglig udvikling.

Som speciallæge i klinik 2 får du blandt andet følgende opgaver:

 • Løse lægefaglige opgaver primært i team for mani og depression og andre teams efter behov
 • Lave lægefaglige vurderinger og udredninger
 • Lave behandlingsplanlægning og opfølgning herpå af patienter til teamet
 • Supervisere og vejlede yngre læger og sygeplejersker

Som afdeling lægger vi vægt på:

 • reel omsætning af de regionale værdier; dialog, dygtighed og dristighed
 • et åbent, nært og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor man positivt hjælpes ad med opgaverne, udnytter tværfagligheden og udviser fleksibilitet
 • inddragelse af patienter og pårørende i planlægning og behandling af patienten

Vi kan tilbyde:

 • En god arbejdsplads med kompetente og gode kolleger
 • En arbejdsplads som gerne vil udvikle sig
 • Et udfordrende og afvekslende job
 • En velorganiseret kvalitetsorganisation
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling

Speciallægens kvalifikationer:

 • speciallæge i voksenpsykiatri
 • bred psykiatrisk uddannelse og erfaring og gerne med erfaringen inden for mani og depression
 • evne til at skabe og holde overblik
 • evne til at samarbejde på tværs i afdelingen og med eksterne aktører
 • erfaring med vejledning

Ansættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst på området.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheflæge Zywia Brouer på telefon 50117893.
Du kan søge jobbet senest den 15. aug. 2022, og der er samtaler den 22. aug. 2022.
Ansøgning bedes vedlagt dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne. Sidstnævnte indskrives i skema til faglig bedømmelse, som kan hentes på denne side.

I Regionspsykiatrien Horsens udreder og behandler vi patienter med alle former for psykiatriske lidelser. Vi er specialeopdelt i 2 klinikker, mens vores 2 sengeafsnit har en bred vifte af alle patientkategorier. Derudover har vi Psykiatrisk Akutenhed med visiterende og udgående funktioner.
Regionspsykiatrien Horsens (RPH) har ca. 220 medarbejdere og er beliggende ved Hospitalsenheden Horsens med satellitter i Skanderborg og Odder. RPH varetager den regionale voksenpsykiatriske behandling til borgere i kommunerne Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder – i alt ca. 223.000 indbyggere.

Du kan læse mere om vores afdeling her

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.