Speciallæge i Neurologi/ Neurokirurgi/Anæstesi eller andet relevant speciale til halvtidsstilling ved CRPS center syd, ved Hjerne-Nerve sygdomme afd. Esbjerg Sygehus Hjerne- og Nervesygdomme

Ansøgningsfrist: 28/04/2024 Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus Syddansk Universitetshospital

Læger med anden relevant erfaring inden for smerte området kan komme på tale, og er man neurolog, kan der evt. forhandles om en fuldtidsstilling, hvor man så også vil indgå i afdelingens daglige arbejde inkl. Vagter, ved siden af.

Ved Hjerne-nervesygdomme afd. Esbjerg Sygehus er der en ledig halvtidsstilling  som speciallæge/ overlæge pr. 1.5.2024 eller efter aftale.

Vi søger en dygtig engageret speciallæge med erfaring i smertebehandling, med ambitioner om at videreudvikle faget. Vi vægter dine personlige kompetencer inden for samarbejde, kvalitet og uddannelse af yngre kollegaer højt.

Afdelingen:
CRPS Center Syd, Syddansk Universitetshospital Esbjerg Grindsted er et af de to nationale specialiserede CRPS centre.

Centret er placeret, ifølge Sundhedsstyrelsens specialevejledning, under neurologi, og behandling af neurogene smerter.

Klinikken har et tværfagligt set-up med:

 • To speciallæger
 • to specialsygeplejersker
 • to fysioterapeuter
 • en ergoterapeut
 • en sekretær og koordinator
 • Ud over neurologi, neurofysiologi og neuroradiologi, er der tæt tværdiciplinært samarbejde med andre specialer på Universitetshospitalet. Der er særlig tæt samarbejde med nuklearmedicinsk afdeling og med anæstesiologisk afdeling i særlige tilfælde til anlæggelse af blokader eller smertepumpe.
 • Eksternt samarbejdes tæt med Aalborg-, Aarhus- og Odense Universitetshospitaler mhp. højt specialspecialiseret bagstrengsstimulation og med Rigshospitalets CRPS Center og Endokrinologisk Afdeling om øvrige særlige CRPS områder.
 • Centeret varetager udredning og behandling af patienter med posttraumatiske og postinfektiøse neurogene smerter, såvel som udredning og behandlingen af patienter med CRPS.
 • Teamet arbejder tværfagligt med hyppige konferencer og patient gennemgang. Alle nye patientforløbet opstartes, som udgangspunkt med deltagelse af det tværfaglige team.
 • Ud over en bred ugentlig tværfaglig konference, hvor der også er videokonference med henvisende sygehuse, samarbejdende specialenheder på Universitetssygehusene samt særlige konferencer, forekommer specifikke lægelige/sygeplejefaglige konferencer
 • Centrets læger er tilknyttet neurologisk forskningsenhed, hvor der bl.a. forskes i neuromodulation i neuropatiske smertetilstande.

Derudover er Vi er en velfungerende neurologisk afdeling med egen afdelingsledelse. Der er to sengeafsnit tilknyttet, 17 neurologiske/ apopleksi senge i Esbjerg og 30 neurorehabiliteringssenge i Grindsted. Derudover modtager vi de akutte patienter i en nyindrettet FAM, med 10 enestuer i vores afsnit. Vi er aktuelt 13 speciallæger og 12 yngre læger ansat. Derudover er der2 neuropsykologer samt deltids neurofysiolog.

Vi har regionsfunktion inden for Trombolyse, Neurorehabilitering, Sklerosebehandling samt neurogene smerter ( CRPS).

Afdelingen har ca. 380 forløb i Grindsted pr.år, 1000 udskrivninger fra sengeafdelingen i Esbjerg og 2000 fra FAM

Derudover er der en ambulant aktivitet på ca. 25.000 patientkontakter

Afdelingen er i en vedvarende udvikling, både mhp. Forskning, kvalitet og uddannelse af vore yngre kollegaer.

Hvis man har en ph.d grad, kan et klinisk lektorat ligeledes komme på tale, eller frikøbes til en ugentlig forskningsdag.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Tillæg for områdeansvar er en mulighed.
Der indhentes børneattest forud for ansættelse

Der kan blive tale om en ekstern bedømmelse, såfremt man ikke kommer fra en anden overlægestilling i regionen ​

Hør mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Chef Læge  

Allan Thimsen Pedersen, tlf. 30355957.  eller mail: allan.thimsen.pedersen@rsyd.dk Eller Overlæge Carsten Kock-Jensen, tlf. 31561966. eller mail Carsten.Kock-jensen@rsyd.dk

Ansøgning :

Ansøgningen udfærdiges i henhold til kvalifikationskrav i relation til de 7 lægeroller /kompetenceområder for speciallæger. Se yderligere her. 

Udfyld skemaet.

Der er ansøgningsfrist d. 28. april 2024. Ansøgningen skal sendes elektronisk via nedenstående link. 

Esbjerg Sygehus, Grindsted Sygehus, Syddansk Universitetshospital:
Et akutsygehus for det sydvestjyske område i Region Syddanmark med aktiviteter i henholdsvis Esbjerg og Grindsted samt veneklinik i Brørup. Esbjerg Sygehus rummer de fleste kliniske specialer på et højt fagligt niveau sammen med en udbygget og moderne diagnostisk funktion. Der behandles ca. 40.000 indlagte patienter om året, og der gennemføres ca. 285.000 ambulante besøg på årlig basis. Sygehuset står over for en række spændende, strategiske udfordringer, hvor de væsentligste er:

 • Patient og kundefokus
 • Det hele sygehus
 • Tilpasning til nye vilkår

Udviklingen af Esbjerg Sygehus som akutsygehus, herunder den fulde implementering af den fællesakutmodtagelse, fordrer en høj grad af tværgående aktivitet og samarbejde. Dette kræver høje faglige standarder, i kombination med organisatorisk smidighed og vilje til at finde nye løsninger på tværs af både kliniske enheder og stabsfunktioner.

Med kandidatuddannelsen i medicin, bringer det sygehuset i selskab med kun 4 andre sygehuse i landet, og giver os en helt særlig rolle.

Esbjerg Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune, om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren igennem kommunens netværk.