Spændende Psykolog stilling i Regionpsykiatrien Vest i Ambulatoriet Har du lyst til et udfordrende job på en attraktiv arbejdsplads, hvor du har stor mulighed for at præge kulturen og de gode samarbejdsrelationer. Vi er en velfungerende afdeling, hvor vi udreder og behandler patienter i Regionspsykiatrien Vest med svær psykisk sygdom.

Dette job er udløbet

Er du kompetent og velfunderet inden for klinisk psykologi? Vil du indgå i et stærkt tværfagligt team og arbejde med komplekse psykologfaglige opgaver?

Vi søger 1 psykolog til en fast stilling på 37 timer om ugen med tiltrædelse 1. september 2020 eller snarest derefter.

Ansættelsen er i Ambulant Enhed, som består af 10 ambulante klinikker omhandlende både psykose og affektive lidelser.

Klinikkerne har behandlingssted på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro. Vi ser også patienter i Center for Sundhed, Holstebro. Der må derfor forventes arbejdsdage i både Herning og Holstebro.

Regionspsykiatrien Vest er i en spændende organisatorisk udvikling frem mod det nye DNV-Gødstrup i 2021.

Dit job
Du vil indgå i et specialiseret tværfagligt team med psykologer, sygeplejersker, læger, ergoterapeuter og sekretærer. Der er også tilknyttet en socialrådgiver til at rådgive om den socialfaglige del af behandlingsforløbet.

Der vil være et stort fokus på udredning af psykiatriske patienter og behandling heraf.

Vi lægger vægt på terapeutisk erfaring og rette personlighed i udvælgelsen til jobbet.

I Ambulant Enhed er vi et fagligt stærkt team, hvor vi hele tiden dygtiggøre os. Du vil derfor også indgå i et inspirerende tværfagligt sparringsmiljø.

Regionspsykiatrien Vest er i øjeblikket i gang med nye tiltag for at fjerne ventelister. Vi arbejder ud fra visionen: ”Bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom”, hvorfor vi i højere grad vil inddrage borgere og pårørende i vores strategier.

Vi lægger vægt på, at du:

  • Har autorisation gerne med speciale indenfor psykiatri eller anden relevant  efteruddannelse
  • Har evnen til at arbejde selvstændigt og prioritere egne opgaver
  • Har erfaring med og kompetencer indenfor udredning og testning til en bred gruppe af diagnoser
  • Udviser stabilitet og robusthed
  • Har evnen til at være samarbejdsvillig
  • Har evnen til at bidrage til et højt fagligt miljø
  • Har evnen til at bidrage til et godt arbejdsmiljø
  • Udviser fleksibilitet og effektivitet i opgaveløsningen
  • Er udviklings- og implementeringsparat

For stillingen gælder, at vi ligger vægt på stor stabilitet, ansvarsfølelse og høj produktivitet, da vi er en organisation med mange krav.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen eller om klinikkerne, er du velkommen til at kontakte enhedsleder Marianne Løvenskjold Lauridsen, tlf.: 2423 8813 eller enhedsleder  Jette Nielsen, tlf.: 2029 5352.

Du kan søge jobbet ved at klikke på ” send ansøgning “. Vedhæft din ansøgning, CV og uddannelsesbevis
(de vedhæftede filer skal være i pfd- eller word-format).

Ansøgningsfristen er den 5. juli 2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 28.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.