Psykolog til Team for Vurdering og Udredning/Team for Ny Opdaget Skizofreni Regionspsykiatrien Midt

Dette job er udløbet

I Viborg søger vi pr.1. oktober 2019, eller snarest derefter, en erfaren psykolog til en stilling delt mellem 2 teams. Den ugentlige arbejdstid er i alt 37 timer. Fast kontor i Viborg.
Alle nye patienter modtages i Team for vurdering og udredning, hvor de udredes og diagnosticeres. Derefter går patienterne videre til behandling i de enkelte teams. Psykologens arbejde er således både at deltage i generel udredning og senere i behandling af patienter med nydiagnosticeret skizofreni. Dette med både individuel samt gruppe terapi.

Begge teams er tværfagligt sammensat og bestående af læger, psykologer, sygeplejersker og sekretærer.

Krav til faglige og personlige kvalifikationer:

 • Cand. psych., gerne specialist og eller specialpsykolog
 • Viden om psykopatologi og differentialdiagnostik
 • Rutineret erfaring med psykologiske undersøgelser i forbindelse med udredning og diagnosticering samt kognitiv udredning af patienter med psykiatriske problemstillinger
 • Erfaring med behandling af patienter med ny diagnosticerede skizofreni
 • Erfaring med arbejdet som psykolog i behandlingspsykiatrien
 • Ansvarlighed og fleksibilitet
 • Gode samarbejdsevner, engagement og godt humør
 • Lyst til faglig udvikling

Vi kan tilbyde:

 • Kompetente og engagerede kollegaer, hvor der er plads til faglig støtte, sparring, udvikling og diskussion
 • Et godt arbejdsmiljø med en uhøjtidelig omgangstone
 • Muligheder for relevant faglig udvikling
 • Relevant efteruddannelse
 • Mulighed for samarbejde og sparring samt faste møder med 25 psykologkollegaer i Skive-Silkeborg-Viborg

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos overlæge Susanne Fabricius, tlf.  78474284 eller funktionsleder Anna Kirstine Goul på tlf. 21358940.

Ansøgningsfrist er den 19. september 2019.
Du sender din ansøgning elektronisk via stillingsopslaget vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt om eftermiddagen den 24. september 2019.

Om Regionspsykiatrien Midt
Regionspsykiatrien Midt har ansvaret for både den stationære og ambulante psykiatriske behandling af voksne (18+) patienter i Viborg, Skive og Silkeborg kommuner.

Afdelingen har et samlet budget på ca. 290 mio. kr. og ca. 550 ansatte.

Pr. 1. maj 2018 er afdelingen normeret til 115 sengepladser fordelt på:

Sengeafsnit for affektive lidelser A1 (12 pladser), inkl. et Team for ECT
Sengeafsnit for affektive lidelser A2 (11 pladser)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P0 (14 pladser+ 4 lavintensive senge)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P2 (14 pladser)
Sengeafsnit for intensiv behandling og observation M1 (14 pladser)
Sengeafsnit for særlige pladser S1 (14 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R2 (12 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R1 (20 pladser fordelt på 2 etager, heraf én etage med rehab-pt).

Desuden har afdelingen en række ambulante klinikfunktioner fordelt i både Viborg, Silkeborg og Skive.

– Klinik for intensiv ambulant behandling
  Team for OCD og angstlidelser 
– Klinik for affektive lidelser: 
    Team For affektive lidelser
    Team for ældrepsykiatri     
– Klinik for psykotiske lidelser:
    Team for vurdering og udredning
Team for psykotiske lidelser 
Team for ADHD
    Team for nyopdaget skizofreni 
Team for patienter med misbrug og patienter med dom
– Klinik for retspsykiatri

De ambulante funktioner i Silkeborg er organiseret i et samarbejde med Silkeborg Kommune i Psykiatriens Hus, som omfatter: Psykoseteam, affektivt team, døgndækkende hjemmebehandlerteam, akutte døgnpladser, ADHD- og rusmiddelteam, team for personlighedsforstyrrelser, OCD og angstteam og udredningsteam. 

Endelig er PCV (Psykiatrien Centrale Visitation) i Silkeborg ledelsesmæssigt en del af Regionspsykiatrien Midt.

Afdelingen har klassificerede U-stillinger, som I-stillinger og H-stillinger i speciallægeuddannelsen. Endvidere som AP-læger, basislæger, neurologer, akutlæger og medicinstuderende. Desuden varetages undervisning af specialpsykologer.

Afdelingen har elektronisk patientjournal med både journal- og medicinmodul. Kliniske instrukser, retningslinjer og vejledninger er tilgængelige i en internet-baseret dokumentsamling (e-Dok).

Få et indtryk af afdelingens Viborg-del gennem 10 små reportager i TV-MIDTVESTs udsendelsesrække Søndersøparken 1, sendt i efteråret 2014: http://www.tvmidtvest.dk/ (indtast i søgefeltet på denne side Søndersøparken 1)

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.