Psykolog til Psykiatrisk Klinik 1 ved Regionspsykiatrien Randers 1 fuldtidsstillling som psykolog ved Psykiatrisk Klinik 1 Randers er ledig til besættelse pr. 1.2.19 Psykologen refererer til funktionsledelsen i klinikken.

Dette job er udløbet

Om Psykiatrisk Klinik 1 Randers 
Ambulatoriet har fokus på behandling af patienter med hhv. unipolar og bipolar affektiv lidelse, hvorfor behandlingsteamene er opdelt indenfor disse diagnoser. Det drejer sig om patienter både med og uden komorbiditet ift. den affektive lidelse – både psykiatri (angst, personlighedsforstyrrelse, autismespektrumforstyrrelse) og somatik.
Derudover varetager ambulatoriet også generelle udredningsopgaver, den neuropsykiatriske udredningsopgave, som er under opbygning samt et team for behandling af ældre med psykiatriske lidelser.
Arbejdet er organiseret som et tværgående fleksibelt teamsamarbejde, og psykologen forventes dermed at indgå i samarbejdet med den øvrige Regionspsykiatri Randers på lige fod med de øvrige medarbejdere.

Vi tilbyder:
Et fagligt meningsfuldt og udfordrende arbejde på et højt specialiseret niveau
Et godt psykologfagligt og tværfagligt miljø med engagerede og kompetente kolleger
Faglige udviklingsmuligheder

Arbejdsopgaver:
Visitation
Hurtig vurdering
Udredning af patienter med akut / sub-akut problematik
psykoterapi i pakkeforløb
Psykoedukation

Kvalifikationer:
Særlig kendskab til differentialdiagnostik, komorbiditet samt behandling indenfor det affektive spektrum.
Bred testerfaring
Bredt kendskab til biopsykosociale behandlingsmetoder, herunder forskellige former for psykoterapi
Evne til at indgå i tværfagligt samarbejde og fortsat udvikling af velfungerende team
Stor robusthed og personlig integritet

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos: Overlæge Karsten Haderup Kristensen, tlf 78475413

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale