Overlæge til Muskuloskeletal Radiologi, SUH, Køge Ved Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge er en stilling som overenskomstansat overlæge ledig 01.10.2018 eller efter aftale

Dette job er udløbet

Stillingen

Vi søger en overlæge med bred erfaring og solide kompetencer inden for muskuloskeletal radiologi og lyst til at indgå i et teamsamarbejde om udbygning af funktionen.

Kvalifikationer

  • Ansøger skal være overlægekvalificeret speciallæge i Radiologi.
  • Der vil blive lagt vægt på gode faglige kompetencer inden for alle modaliteter.
  • Bevidsthed om at arbejde med kvalitet og patientsikkerhed vil blive vægtet højt.
  • Gode samarbejdsevner og evne til at arbejde tværgående vil blive prioriteret.

Ansvars- og kompetenceområder

Sjællands Universitetshospital, Køge huser en Reumatologisk Afdeling, en stor Ortopædkirurgisk Afdeling med mange subspecialer, samt en stor skadestuefunktion. Vi foretager derfor mange konventionelle, CT- og MR undersøgelser af hele bevægeapparatet. Der er således en bred vifte af undersøgelser og god mulighed for at fordybe sig i specialområder. Den der ansættes i stillingen vil indgå i samarbejdet omkring de ortopædiske og reumatologiske patienter. Herunder ønskes en øget strukturering af patientforløb og konferencer.

Det er ønsket at afdelingen i fremtiden skal kunne varetage MR artrografier, og gerne udvide ekspertisen inden for muskuloskeletal UL.

Den muskuloskeletale funktion varetages pt. af én dedikeret MSK radiolog sammen med afdelingens øvrige speciallæger, hvoraf flere har bred erfaring med MR. Vi har ønske om at danne et muskuloskeletalt team og har behov for en styrkelse af kompetencerne på området, dels for at løfte opgaven, dels for at udvikle området fagligt. Afdelingen har beskrivende radiografer ansat, som i det daglige varetager skadefunktionen og deltager i kvalitetsarbejdet omkring knogleundersøgelser.

Afdelingen er forskningsaktiv med en forskningsenhed tilknyttet en professor med bred erfaring inden for MR.

Billeddiagnostisk Afdeling

Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital er beliggende i både Køge og Roskilde med fælles afdelingsledelse. Den, der ansættes i stillingen vil være ansat ved begge matrikler, men med hovedarbejdssted i Køge.

Afdelingen råder over moderne udstyr inden for alle modaliteter. På Køge matriklen har vi to 1.5 T MR-scannere, to CT-scannere, mens vi i Roskilde har to 1.5 T MR, en ny 3T MR og tre CT-scannere. Vi har fælles RIS/PACS system og talegenkendelse.

Pt. er vi i alt 20 speciallæger, ligeligt fordelt på de to matrikler. Desuden har vi i alt syv læger i uddannelsesstillinger på flere niveauer, heraf tre i Køge.

Ansættelsesvilkår

Alle speciallæger tilbydes hjemmeopkobling.. Vi har et godt arbejdsmiljø og et velfungerende samarbejde med de henvisende afdelinger.

Stillingen er vagtfri og med tjeneste fra kl. 07.45.

For at komme i betragtning til overlægestillingen skal man have haft ansættelse som afdelingslæge eller tilsvarende inden for specialet i en samlet periode på minimum fem år, efter opnået speciallægeanerkendelse.

Løn i henhold til overenskomst og kvalifikationer.

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de syv lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen – med bedst mulig dokumentation – forholde sig konkret til de syv lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013

Som led i strategien inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Ansættelsessamtaler medio august.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Karina Vinum, kbu@regionsjaelland.dk

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Kontaktperson(er):
Navn: Karina Vinum
Stilling: Ledende overlæge
Email: kbu@regionsjaelland.dk
Telefon: 47325301

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.