Overlæge med særlige kompetencer indenfor hjerteklapsygdom og ekkokardiografi til Hjertesygdomme HEV – vær med fra starten i det nye supersygehus Gødstrup Til en spændende stilling som overlæge ved Hjertesygdomme HEV søges en engageret kardiolog, som vil være med til at præge og udvikle et stærkt fagligt miljø.

Dette job er udløbet

Til stillingen fordres overlægekvalifikationer med udvidede kompetencer og særlig interesse indenfor hjerteklapsygdom og ekkokardiografi, samt interesse for udredning af arvelige og akvisitte myokardiesygdomme. Til området hører fag-ledelse af øvrige speciallægekolleger, herunder interne konferencer, samt ledelse af eksterne konferencer med specialistkollegerne på Aarhus Universitetshospital.
Vi søger en kollega for hvem teamwork, læring og forskning følges ad og omsættes til gode patientforløb.

Aktuelt har vi et særligt fokus på udflytningen til den nye Akuthospital i Gødstrup, i starten af 2022.

Med din hjælp skal det blive tydeligere, hvordan speciallæger, yngre læger og sygeplejersker sammen skaber læring og flytter sig lidt hver eneste dag, så vores kerneopgaver og faglighed som hjerteafdeling træder synligt frem. Vi ønsker også at vores patientforløb udvikler sig med de muligheder der gives med ny teknologi, viden og helt nye bygningsmæssige rammer for en optimal organisering af arbejdet.

Med dig på holdet skal vi yderligere styrke og udbrede den stærke læringskultur og forskningsaktivitet, som gror på hospitalet og i Hjertesygdomme. Den 1. september fik afdelingens forskningsafsnit status af Universitetsklinik.
I Gødstrup skal du være med til at udnytte de fantastiske nye faciliterer i NIDO|danmark.

Så er du til faglige udfordringer, og kan du få øje på perspektivet i at blive en del af en specialiseret hjerteafdeling, og deler du visionen om at vi alle deltager i både specialiserede og almene opgaver, så har du alle muligheder hos os.

Mulighed for at pendle
Efter åbningen af Herningmotorvejen er der nu under 1 times kørsel til både Århus og Vejle!

Om kardiologien
Den kardiologiske funktion i Hospitalsenheden Vest blev den 1. januar 2017 udskilt til en selvstændig afdeling.
Aktuelt er vi på afdelingen 9 overlæger og 5 afdelingslæger. Der er 5 HU-forløb i kardiologi tilknyttet afdelingen.

I Gødstrup er der sengeafsnit/deldøgnsafsnit med plads til 27+5 patienter, hvor modtagelsen af de visiterede akutte kardiologiske patienter er samlet. Derudover er der en stor ambulant funktion opdelt i gren-specialer indenfor hjertesvigt, hjerteklapsygdom, iskæmi, trombokardiologi, arrytmi, arvelige hjertesygdomme, lipidsygdomme og hjerterehabilitering. Afdelingen har også et stort kardiologisk forskningsafsnit, som 1. september fik status af Universitetsklinik.

Der er invasiv kardiologisk funktion i Gødstrup, hvor Hjertelaboratoriet, som ligger sammen med Hjerteklinikken er bestykket med to rum til pacemaker implantation. Desuden er der et billeddiagnostisk center til både Hjerte-CT, nuclearkardiologiske undersøgelser samt  Hjerte-MR, og med tæt samarbejde med radiologisk og nuklearmedicinsk afdeling.

I Center for Sundhed i Holstebro er der en hjerteklinik med aktivitet alle hverdage.

Vagt
I Hjertesygdomme er der 2 vagtlag i tilstedeværelsesvagt. Forvagten består af introduktionslæger og læger i HU-stilling. Bagvagten består af speciallæger og læger i slutningen af kardiologi HU-stilling.

Overlægen indgår i den kardiologiske bagvagt.

Lægelige kvalifikationer
Der ønskes en ansøger med speciallægeuddannelse i intern medicin: kardiologi og med særlige kvalifikationer indenfor hjerteklapsygdom og ekkokardiografi.

Det forventes, at ansøger har dokumenterede kompetencer indenfor det kardiologiske forsknings- og udviklingsarbejde, indenfor det uddannelsesmæssige område, og kan dokumentere bred og aktuel faglig efteruddannelse.

Ansøger bør i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og bør i videst mulig omfang dokumentere sine kvalifikationer indenfor disse områder. Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetenceområder.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst indenfor området, indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger/Speciallæger.
Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.

Ansættelse vil være betinget af tilfredsstillende børneattest.

Flere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Troels Niemann på tlf.nr. 30709012.

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. Fristen er søndag den 21. november 2021.